Hem

Eldningsförbud i skog och mark

Stor brandrisk råder

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen den 22 maj 2018 i Jönköpings län och Ydre kommun.

NYTT!
Frågor och svar om eldningsförbudetPDF

Eldningsförbudet innebär

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt.

Vid eldningsförbud gäller också förbud att använda fyrverkerier utomhus.

Sprit- eller gasolkök är tillåtna att använda, förutsatt att försiktighet iakttas.

Då eldningsförbud råder är grillning tillåtet förutsatt att försiktighet iakttas och att:

  • grillning sker med kol eller engångsgrill vid särskilt iordningställda grillplatser som kommunen erbjuder.
  • grillning sker i villaträdgårdar eller motsvarande med grill (kol-/gas-/el-) eller engångsgrill.

Särskild försiktighet

Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt särskild bevakning bör utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas när man vistas i skog och mark vid hög brandrisk eller eldningsförbud.

Mer information

Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på respektive kommunens hemsida.

Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på telefon 036-16 85 22.

För mer information om eldningsförbudet generellt kontakta insatsledare i Tranås 070-688 82 50. Han svarar även på lokala frågor för Tranås och Ydre.


Föreskrift om eldningsförbud i Ydre kommunPDF

Brandrisk i Östergötlands länPDF

Räddningstjänsten i Ydre kommun

Senaste publiceringsdatum: 2018-06-21

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen