Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu återgår vi till vanlig undervisning för alla klasser på Bule och Hjelm

Från och med måndag den 17 maj

Ydre kommun följer utvecklingen av coronaviruset och arbetar aktivt för att kommunens verksamheter ska påverkas så lite som möjligt vid eventuell smittspridning i Ydre

2021-05-12

På måndag återgår vi till vanlig undervisning för alla klasser på Bule och Hjelm.
Bedömningen är gjord utifrån den minskade smittspridningen på skolan och i samråd med Smittskyddet.


Nu när vi alla kommer tillbaka till skolan igen så är det viktigt att tänka på avstånd och handhygien.
Lärarna kommer fortsatt att ha munskydd och/eller visir.
Uterast gäller för alla elever på Bule och Hjelm
Stanna hemma vid minsta symptom och vi vädjar till er föräldrar att även hålla syskon till barn med symptom hemma.
Meddela konstaterad covid för att vi ska kunna följa utvecklingen.
Bevaka gärna läget i Östergötland med anledning av den personliga lock-down som rekommenderas.

På tisdag 18 maj är det studiedag för lärarna så alla elever är lediga.

Tack för allt gott samarbete under den här tiden och ha en riktigt skön vårhelg.

Vänliga hälsningar
Sofia Ydrefors
Rektor


2021-05-05

Fortsatt konstaterad spridning av Covid-19 hos personal och smittspridning bland elever i årskurs 6-9 samt i samråd med smittskyddet i Östergötland fortsätter distansundervisning på Ydreskolan åk 6-9 den 6 maj.

Den plan som framtagen och i samråd med smittskyddet i Östergötland är:

6 maj Fortsatt distansundervisning åk 6 – 9

7 maj Fortsatt distansundervisning åk 6 – 8. Undervisning i skolan åk 9

Vecka 19

10 maj Undervisning i skolan åk 9 och 7. Distansundervisning åk 8 och 6

11 maj Undervisning i skolan åk 8 och 6. Distansundervisning åk 9 och 7

12 maj Undervisning i skolan åk 9 och 7. Distansundervisning åk 8 och 6

(Lov resten av veckan)

Sofia Ydrefors
Rektor


2021-05-03

Fortsatt konstaterad spridning av Covid-19 hos personal och ökad smittspridning bland elever i årskurs 6-9 samt i samråd med smittskyddet i Östergötland fortsätter distansundervisning på Ydreskolan åk 6-9.

Från och med tisdagen 2021-05-04 till 2021-05-05 för att bryta smittkedjor.

Den 6 maj görs en nulägesanslys och beslut om fortsatt undervisning och plan för återgång till närundervisning.

Sofia Ydrefors
Rektor

2021-04-28

Distansundervisning för årskurs 6 från och med den 29 april - 3 maj

I samråd med smittskyddsläkare i Region Östergötland har huvudmannen tagit beslut om att åk 6 i Ydre går över på distansundervisning från och med 2021-04-29 till och med 2021-05-03 på grund av ökad smittspridning.

Under måndagen den 3 maj görs en ny avstämning av smittläget och nytt beslut tas hur undervisningen kommer fortsätta under vecka 18.

Petra Sand
Tillförordnad rektor

2021-04-26

Fortsatt distansundervisning Hjelm årskurs 7-9 till och med 30 april

På grund av fortsatt hög smittspridning på Ydreskolan har huvudman beslutat om fortsatt fjärr-distansundervisning på högstadiet veckan ut tom 30/4 . (vecka 17).

Nytt beslut om när- eller distansundervisning tas på fredag utifrån fredagens nuläges- och riskanalys.

Det finns elever som behöver vara i skolan av olika skäl. Det kan ske på elevs eller vårdnadshavares egen begäran eller att skolan meddelar elev och vårdnadshavare att eleven behöver vara i skolan.

De elever som är sjuka och inte kan delta i distansundervisningen ska frånvaroanmälans på Skola 24 enligt skolans rutiner.

Sofia Ydfrefors
Rektor

2021-04-23

På grund av smittspridningen behöver vi förlänga distansundervisningen för åk 7 - 9 till och med måndag 26 april.

Återkommer med mer information på måndag.

Jag vore tacksam om vi alla tänker på rekommendationerna lite extra den här helgen, håller avstånd och är noga med handhygien. Meddela mig eller mentor om ni drabbas av covid.

Vänliga hälsningar och ha en skön helg när det blir dags!

Sofia Ydrefors
Rektor


2021-04-22

Smittspridningen i Sverige befinner sig fortsatt på en hög nivå och läget i sjukvården är allvarligt. Därför förlänger regeringen och Folkhälsomyndigheten ett antal smittskyddsåtgärder ytterligare en tid.

Antalet coviddrabbade patienter som är intagna för sjukhusvård ökar och är nu högre än under hösten. Belastningen är mycket hög på intensivvården och antalet avlidna per vecka minskar inte längre. Det är ett allvarligt läge.

Länsstyrelserna rapporterar allt oftare att allmänheten inte följer rekommendationer om att till exempel handla ensam, sitta ensam vid bord och hålla avstånd. Verksamheter såsom butiker, gym, museer och restauranger har ett juridiskt ansvar för att deras verksamhet uppfyller lagens krav - de behöver dock allmänhetens hjälp med att se till att reglerna följs.

Med anledning av läget meddelade regeringen följande på pressträffen torsdagen den 22 april:

 • Regeringen avvaktar med att gå fram med nya regler för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Folkhälsomyndigheten bedömer nu att dessa regler preliminärt kan träda i kraft den 17 maj. Även detta förutsätter dock att det epidemiologiska läget är bättre vid den tidpunkten.
 • Regeringen har tidigare beslutat att ge kommunerna möjlighet att förbjuda personer att vistas på en särskilt angiven plats, om det finns en påtaglig risk för trängsel på platsen. Den som bryter mot föreskrifter om vistelseförbud kan dömas till penningböter. Inför kommande helger har exempelvis både Uppsala och Lund valt att använda denna möjlighet för att minska risken för trängsel och smittspridning. Det är inte heller lämpligt att hålla exempelvis middagar med vänner eller att gå och titta på valborgseldar då det innebär att risken för trängsel ökar.
 • Folkhälsomyndigheten avser att förlänga vissa tidsbegränsade smittskyddsåtgärder som införts med stöd av den tillfälliga pandemilagen och restauranglagen. Det gäller de föreskrifter som skulle ha löpt ut den 2 maj, bland annat om att serveringsställen bara får ha öppet till 20.30 och att man får vara max en person per sällskap på serveringsställen i gallerior och varuhus. Dessa förlängs nu till och med den 16 maj. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

  Smittspridningen kräver förlängda restriktioner — Folkhälsomyndigheten.se

Regeringen strävar efter att så snart som möjligt kunna öppna upp samhället mer. Det förutsätter dock ett bättre epidemiologiskt läge. En nedtrappning av restriktioner måste ske successivt, med beaktande av åtgärdernas påverkan på smittspridningen och sjukvården. Just nu är smittläget i Sverige sådant att det inte vore ansvarsfullt att påbörja denna nedtrappning eller ändra reglerna.

Vid pressträffen medverkade statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

2021-04-20

På grund av den ökade smittspridningen på högstadiet (åk 7-9) behöver vi gå över till distansundervisning igen.
Distansundervisningen kommer att pågå veckan ut.


Vi gör som förra gången att distansundervisningen följer schemat så i morgon börjar vi med TFS.
Vi planerar för vanlig undervisning från och med måndag 26 april.
Eleverna förbereds under eftermiddagen på distansundervisning och tar med skolarbete hem idag.
För de elever som är hemma idag så är ni välkomna till skolan kl. 8 i morgon onsdag för att hämta skolmaterial.

Skollunch
Elever har rätt till skollunch.
För en likvärdig skola och för att minska smittspridning i samhället erbjuds endast skollunch i Österbymo.
Följande gäller för elever som ska äta skollunch:
Meddela senast dagen före att ditt barn önskar skollunch till rektor.
Eleven ska gå hela skoldagen i skolan och kommer att få en särskild anvisad plats för att delta i distansundervisningen från skolan.

Elever som behöver vara i skolan av olika skäl:
Meddela till rektor att ditt barn behöver vara i skolan, så ordnar vi det.
Eleven ska gå hela skoldagen i skolan och kommer att få en särskild anvisad plats för att delta i distansundervisningen från skolan och även äta skollunch.

Frånvaroanmälan
Föräldrar anmäler som vanligt sjuka barn i Skola24. Undervisande lärare kontrollerar frånvaro vid varje lektion.

Regler för distansundervisningen
Kameran måste vara på under hela lektionen.
Kontrollera Meet-kalender och mailen ofta.
Elever får inte hälsa på varandra fysiskt eller chatta "på bus" under lektionstid.

Testning
Vi uppmanar de som har symptom att testa sig.

Tyvärr måste vi ställa in invigningen av vår amfiteater tills vidare.

Tack alla som kämpar nu!


Vänliga hälsningar
Sofia Ydrefors
Rektor


2021-04-16

På särskilda boenden och inom hemtjänsten är vaccinationstäckningen nu god. Många äldre utanför dessa miljöer har också fått sin första dos. Samtidigt fortsätter smittspridningen på en hög nivå med belastning på vård och omsorg. Anpassningar av åtgärder efter vaccination kommer därför att ske stegvis.

Erfarenhet från andra länder visar att när en större andel av befolkningen vaccinerats så minskar sjukligheten. I Sverige har smittspridningen och antalet dödsfall minskat i de vaccinerade grupperna, men det kommer att dröja innan vaccinationstäckningen är så hög i alla grupper att större lättnader kan ske i hela samhället.

God kännedom finns om vaccinens effekt angående risk för sjukdom, svår sjukdom och död. Vaccinerade personer har en väsentligt minskad risk för dessa allvarliga konsekvenser av covid-19. Det är ännu inte klarlagt hur länge vaccinationsskyddet kvarstår och om vaccinet förutom att skydda mot sjukdom även leder till minskning av smittspridningen.

Anpassningen av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs. Nya ställningstaganden till anpassningar görs i takt med att vaccinationsprogrammet fortskrider och nivån på samhällsspridningen avtar.

Läs på Folkhälsomyndighetens hemsida

2021-03-30

Tisdag 30 mars
Undervisningen sker både på distans och på skolan:
Undervisning som vanligt på skolan för:

För de elever som önskar skollunch
För de elever som behöver skolan för att undervisningen ska fungera.
Det går inte att blanda distans i hemmet och undervisning på skolan.
De elever som kommer till skolan måste gå hela skoldagen på skolan.
De elever som behöver skolskjuts för att komma till skolan kontaktar föräldrarna Taxi Boo. Meddela i god tid.
Linjebussarna går som vanligt.

Onsdag 31 mars
Eleverna kan välja distansundervisning eller undervisning på skolan.
Det går inte att blanda distans i hemmet och undervisning på skolan.
De elever som kommer till skolan måste gå hela skoldagen på skolan.
För de elever som behöver skolskjuts för att komma till skolan kontaktar föräldrarna Taxi Boo. Meddela i god tid.
Linjebussarna går som vanligt.

Torsdag 1 april
Vanlig skoldag på skolan. Skolskjutsarna går som vanligt.

Som tidigare gäller att den som har symptom stannar hemma
och att frånvaroanmälan de elever som är sjuka i Skola24

Vänliga hälsningar

Sofia Ydrefors
Rektor för Bule och Hjelm vid Ydreskolan 2


2021-03-25

Hjelm Årskurs 7-9 gör en snabb omställning till distans- och fjärrundervisning från och med den 25 mars för att förebygga förebygga eventuell smittspridning.

Snabb omställning till distans-/ fjärrundervisning för Hjelms elever och personal under torsdagen 25 mars. Huvudmannen i Ydre kommun har beslutat att skolan får gå över till distans/fjärrundervisning från och med torsdagen 2021-03-25 till och med måndagen 2021-03-29 . Den 29 mars utvärderar personal, elever och rektor hur omställningen har fungerat och det blir ett underlag för Huvudmannens beslut om fortsatt fjärr/distans- eller återgång till närundervisning. Information skickas ut till berörda elever och vårdnadshavare.

Petra Sand
Skolchef

2021-03-25

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om delvis fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör att gälla efter den 1 april. Den kommer inte att förlängas.

Gymnasieskolorna har under nästan tre terminer bedrivit sin undervisning helt eller delvis som fjärr- och distansundervisning. Detta som en av flera åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19.

Mycket tyder på att ungas psykiska hälsa har påverkats negativt under pandemin. Många elever har svårt att tillgodogöra sig undervisningen när den bedrivs på distans, många känner oro inför framtiden och känner sig ensamma och isolerade.

– Ungdomarna har drabbats av pandemin och av åtgärderna mot pandemin i ett viktigt skede i livet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten bedömer sammantaget att nackdelarna för eleverna med fjärr- och distansundervisning är betydande, och att närundervisning på plats i skolan är bättre för elevernas kunskapsinhämtning och hälsa.

Det är upp till varje huvudman att planera hur undervisningen ska bedrivas. Det finns alltid möjligheter att anpassa planeringen utifrån den situation som råder lokalt och regionalt. Fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan kan användas under vissa förutsättningar, precis som på högstadiet, enligt gällande förordning.

– Jag vill betona att det förebyggande arbetet och åtgärderna för att minska smittspridning i skolmiljön är väldigt viktiga. De grundläggande råden behöver följas, och både ungdomar och vuxna behöver ta sitt ansvar, säger Britta Björkholm.

Regionernas arbete med att utföra smittspårning kring alla som testas positivt för covid-19 är också viktigt för att snabbt kunna hitta fall, bryta smittkedjor och förhindra utbrott. Enligt Folkhälsomyndighetens strategi för testning mot covid-19 kan användandet av antigentester, som ger svar inom några minuter, lämpa sig som ett av flera verktyg för att förebygga smittspridning i skolmiljö.

Läs mer

Information om förebyggande åtgärder i gymnasieskolan


2021-03-19

Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt allvarlig och osäker i Sverige. Under februari och mars har regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterat nya åtgärder för att minska trängsel och bromsa smittspridningen.


Butiker och varuhus

 • Butiker och andra verksamheter ska beräkna maxantalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste dokumentera vidtagna åtgärder och ha tydliga skyltar som informerar besökare om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Det maximala antalet i butiker och varuhus får aldrig överstiga 500 personer. Det gäller dock inte i gallerior och köpcentrum. Att sätta ett tak för antalet personer som får vistas i de allmänna utrymmena i en galleria eller ett köpcentrum är inte möjligt.
 • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att människor ska handla ensamma. Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Det går bra att handla tillsammans med barn eller ledsagare.

Serveringsställen och restauranger

 • Samtliga serveringsställen och restauranger i Sverige ska stänga senast klockan 20.30, oavsett alkoholservering eller inte. Serveringsställen kan dock ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.
 • Vid servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Undantag görs för sällskap med barn eller andra personer i behov av stöd.

Idrott och fritid

 • Gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt. Maxantalet får inte överstiga 500.
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå är tillåtet. Personer födda 2002 eller tidigare kan träna under förutsättning att de följer de allmänna råden.
 • Regeringen förlänger uppmaningen till kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 1 april. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna.

Nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar

 • Från och med den 11 mars får Folkhälsomyndigheten ta fram föreskrifter för museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar. Därför föreslår myndigheten nya åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19 i sådan verksamhet. Förslaget är ute på remiss och tanken är att nya regleringar ska gälla från den 25 mars.

Skolor

 • Gymnasieskolor rekommenderas att delvis bedriva distansundervisning. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Distansarbete

 • Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete gäller till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Övrigt

 • Max åtta personer får träffas i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Undantag för begravningar som får ha 20 deltagare.
 • Om privata sammankomster hålls i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut får maximalt åtta personer delta.
 • Resenärer i kollektivtrafiken rekommenderas att använda munskydd i rusningstid (klockan 7–9 samt 16–18 vardagar). Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
 • Kommuner får meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Den som bryter mot ett sådant förbud kan drabbas av 2 000 kronor i böter.
 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, umgås bara med de närmaste, håll avstånd, undvik trängsel och arbeta hemifrån.
 • Resor ska genomföras på ett smittsäkert sätt. Bo säkert, res säkert, umgås säkert.

Covid-19-lagen

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen ansvarar för att lagen följs och arbetar med information och tillsyn för att hjälpa länets verksamheter att vidta rätt åtgärder.

Mer om Covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn

Kontakta oss för stöd och råd om covid-19-lagen:

E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

Telefon: 010-223 55 88 mellan klockan 09.00–15.00 på helgfria vardagar

Smittskydd på serveringsställen

Den 1 juli 2020 trädde en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ger kommunerna fler verktyg för en effektiv tillsyn av restauranger och andra serveringsställen.

Mer information om smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning

Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m

Mer information

Förslag på nya åtgärder mot covid-19 inom flera verksamheter

Folkhälsomyndigheten 8 mars: regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar

Regeringen 4 mars: Nya åtgärder för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten 2 mars: Begränsat antal personer i affärer

Folkhälsomyndigheten 24 februari: Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Krisinformation.se: Detta gäller just nu


2021-03-08

Smittspridningen av coronaviruset är fortsatt allvarlig och osäker i Sverige. Under februari och mars har regeringen och Folkhälsomyndigheten presenterat nya åtgärder för att minska trängsel och bromsa smittspridningen.


Butiker och varuhus

Följande gäller till den 11 april:

 • Butiker ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som informerar besökare om hur många som får vistas i lokalen samtidigt.
 • Det maximala antalet i butiker och varuhus får aldrig överstiga 500 personer. Det gäller dock inte i gallerior och köpcentrum.
 • Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att människor ska handla ensamma. Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.

Serveringsställen och restauranger

 • Samtliga serveringsställen och restauranger i Sverige ska stänga senast klockan 20.30, oavsett alkoholservering eller inte. Serveringsställen kan dock ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter kl. 20.30.
 • Vid servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett och samma sällskap endast får uppgå till en person. Detta gäller dock inte barn eller andra personer i behov av stöd.
 • Folkhälsomyndigheten har möjlighet att lokalt eller nationellt begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen.

Idrott och fritid

 • Skärpta råd gäller för idrottsföreningar gällande läger, cuper, matcher och tävlingar. Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå är tillåtet och undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare är borttaget.
 • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 21 mars 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna.
 • Gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt
 • Från den 11 mars ställs också krav på smittskyddsåtgärder för nöjesparker, djurparker, temaparker, museer och konsthallar. Antalet besökare ska begränsas på ett säkert sätt och det ska vidtas åtgärder för att inte trängsel ska uppstå.

Skolor

Gymnasieskolor rekommenderas att delvis bedriva distansundervisning. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Distansarbete

Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete gäller till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Övrigt

 • Resenärer i kollektivtrafiken rekommenderas att använda munskydd i rusningstid (klockan 7–9 samt 16–18 vardagar). Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
 • Max åtta personer får träffas i samband med allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar. Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.
 • Kommuner får meddela förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel.
 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

Covid-19-lagen

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till sista september 2021.

Mer om Covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn

Regeringen 4 mars: Nya åtgärder för att minska smittspridningen

Folkhälsomyndigheten 2 mars: Begränsat antal personer i affärer

Folkhälsomyndigheten 24 februari: Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Krisinformation.se: Detta gäller just nu


2021-02-24

Fler åtgärder för att minska smittspridningen

Läget är allvarligt. Smittspridningen är fortsatt hög, pandemin biter sig fast och det finns en stor risk för en tredje våg. Den 24 februari presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten nya åtgärder för att minska trängseln och för bromsa smittspridningen av covid-19.

 • Regeringen föreslår att Folkhälsomyndigheten ska få möjlighet att lokalt eller nationellt begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen.
 • Samtliga serveringsställen och restauranger i Sverige ska stänga senast klockan 20.30, oavsett alkoholservering eller inte. Det föreslås gälla tills vidare från och med den 1 mars. Verksamheterna kan dock fortsätta att leverera mat för avhämtning.
 • Servering av mat på restauranger som är en del av en handelsplats ska begränsas kraftigt.
 • Folkhälsomyndigheten för dialog med näringslivet om att ytterligare begränsa besöksantalet i butiker och gallerior samt om smittskyddsåtgärder på arbetsplatser.
 • Folkhälsomyndigheten vill att butiker ska uppmana människor att handla ensamma. Barn och andra personer som behöver stöd är undantagna.
 • Folkhälsomyndigheten ska förnya och skärpa råden till idrottsföreningar gällande läger, cuper, matcher och tävlingar. Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.
 • Folkhälsomyndigheten ska nu skicka ut förslagen på remiss. Läs mer på deras webbplats: Fler åtgärder för att minska smittspridningen.


2021-02-18
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå. Folkhälsomyndighetens bedömning är att risken för en tredje våg är betydande och att nuvarande restriktioner behöver ligga kvar.

Följande gäller till och med 28 februari:

 • Förbudet för serveringsställen att servera alkohol mellan klockan 20:00 - 11:00 gäller till den 28 februari.

Följande gäller till och med 7 mars:

 • Regeringen uppmanar kommuner och regioner att hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till och som inte är nödvändig, stängd fram till och med den 7 mars 2021. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun. Det är dock viktigt att idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2002 och senare, såväl utomhus som inomhus, undantas och alltså hålls öppna.

Följande gäller till och med 1 april:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning på distans ersattas den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Följande gäller till och med 31 maj:

 • Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete gäller till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Följande gäller till och med den 30 september:

 • Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till sista september 2021. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus ska beräkna antalet besökare så att varje person får tio kvadratmeter. Verksamheterna måste ha tydliga skyltar som gör det tydligt för besökare hur många som får vistas i lokalen samtidigt.

Följande gäller tillsvidare:

 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid, klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, gäller våren ut. Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
 • Max åtta får träffas i samband med allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar. Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.
 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

För mer information:

Krisinformation: Coronapandemin: Detta gäller just nu

Länsstyrelsen: Om covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn av lagen

Folkhälsomyndigheten: Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar

Folkhälsomyndigheten: Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet

1177: Provtagning och rekommendationer för dig som varit utomlands

2021-02-04
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande på en hög nivå och även om antalet smittade minskar är vården ansträngd. Med bakgrund av det har regeringen lämnat besked om förlängning av flera restriktioner samtidigt som Folkhälsomyndigheten öppnar upp för ungdomars idrottande.


Äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden.

Den beslutade förändringen träder i kraft den 6 februari. Sedan tidigare kan personer födda 2004 eller tidigare idrotta under förutsättning att de följer de allmänna råden.

Följande gäller till och med 14 februari:

 • Förbudet för serveringsställen att servera alkohol efter klockan 20 förlängs till den 14 februari. Avsikten är att förbudet att servera alkohol efter klockan 22 ska ligga kvar fram till den 28 februari.

Följande gäller till och med 31 maj:

 • Alla som kan jobba hemifrån ska göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete förlängs till den 31 maj. Andra arbetsgivare uppmanas att möjliggöra distansarbete.

Följande gäller till och med 1 april:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om undervisning på distans ersätts från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Följande gäller till och med den 30 september:

 • Den tillfälliga covid-19-lagen gäller till sista september 2021. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning.
 • När det gäller butiker, gym och andra verksamheter som omfattas av covid-19-lagen ska varje besökare ha tio kvadratmeter till sitt förfogande. Regeringen förbereder för att vid behov kunna stänga ner verksamheter för att bromsa smittspridningen.

Följande gäller tillsvidare:

 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid, klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, gäller våren ut. Rekommendationen gäller den som är född år 2004 eller tidigare.
 • Max åtta får träffas i samband med allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata tillställningar. Undantag görs för begravningar som får ha 20 deltagare.
 • Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, begränsa nya nära kontakter och arbeta hemifrån.

För mer information:

Krisinformation: Coronapandemin: Detta gäller just nu

Länsstyrelsen: Om covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn av lagen

Folkhälsomyndigheten: Organiserade idrottsaktiviteter möjliggörs även för gymnasieungdomar

Folkhälsomyndigheten: Gradvis återgång till närundervisning på gymnasiet


Ydre kommunbibliotek och Hestra bibliotek öppnar för besök 2021-02-08

Från och med 8 februari öppnar Ydre kommunbibliotek och Hestra bibliotek igen.
Tills vidare är biblioteket ingen mötesplats och restriktioner gäller.
Detta innebär:

- Max 8 personer får vistas på biblioteket samtidigt. (På Hestra bibliotek max 3 personer samtidigt.)

- Gör dina ärenden skyndsamt (max 15 minuter)

- Det finns begränsat antal sittplatser

- Det finns inga studieplatser

- Vi har inga påminnelseavgifter för försenade böcker

- Tidsbokning gäller för datorer och de får användas max 15 minuter per person
- All återlämning sker i bokinkastet

- All utlåning sker i automaten på biblioteket

- Fortsatt take-away service, ring eller skicka ett mejl för att boka.

Du når oss på mejl och telefon under bibliotekets öppettider.

Telefon: 0381-66 12 46

E-post: ydre.bibliotek@ydre.se

Bibliotekets öppettider:
Måndag: kl. 10-19 (Hestra kl. 16-19)
Tisdag: kl. 10-19
Onsdag: kl. 10-14 (Hestra kl. 14-18)
Torsdag: kl. 10-19
Fredag: kl. 10-14
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

Ta hand om varandra ❤


2021-02-01
Hemleverans av livsmedel - förlängt

Dagligvarubutikerna i Asby, Rydsnäs och Österbymo anordnar hemleverans av livsmedel till invånare och fritidsboende i Ydre. Detta är ett sätt att minska risken för smittspridning i vår bygd och gäller nu fram till 2021-06-15.

Beställning och mer information om leverans och betalning med mera får du genom kontakt med butikerna via telefon eller e-post.


2021-01-21
Smittspridningen av covid-19 är fortfarande kvar på en hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Regeringen har därför lämnat besked om ytterligare förlängningar av de nationella restriktionerna och rekommendationerna.

Följande gäller till och med 7 februari:

 • Serveringsställen som restauranger och barer tillåts inte servera alkohol efter klockan 20. Maxantalet för sällskap som besöker restauranger är fortfarande 4 personer.
 • De som kan arbeta hemifrån ska fortsätta göra det. Rekommendationerna för statliga myndigheter om distansarbete förlängs. Eftersom alla yrkesgrupper inte har möjlighet att arbeta hemifrån kommer det bli fler kontroller av riskutsatta arbetsplatser.
 • Kommuner och regioner uppmanas att fortsätta hålla verksamhet som allmänheten har tillträde till, och som inte är nödvändig, stängd. Vad som avses med icke-nödvändig verksamhet avgör respektive region och kommun utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Idrotts-, fritids-, och kulturaktiviteter för barn och unga födda 2005 eller senare undantas och rekommenderas att återupptas.

Följande gäller till och med 1 april:

 • Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs men justeras något. Undervisningen ska nu bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning. Regionala förutsättningar kan göra att det varierar och regionala eller lokala smittskyddsläkare kan besluta om skolorna ska ge undervisning helt på distans om det behövs. Högstadieskolorna kan bedriva delvis distansundervisning om det finns problem med att begränsa trängsel i lokalerna eller i kollektivtrafiken.

Följande gäller tillsvidare:

 • Rekommendationen om munskydd i kollektivtrafiken i rusningstid kommer fortsätta gälla våren ut.
 • Den tillfälliga covid-19-lagen gäller fortsatt. Enligt lagen ska fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster bedrivas så att människor kan hålla ett säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsen Östergötland arbetar med information och tillsyn för att lagen ska följas av verksamheter i länet.

Mer information hos regeringen

Information från regeringen om gymnasieskolorna

Om Covid-19-lagen och Länsstyrelsens tillsyn


2021-01-09
Skolorna i Ydre fortsätter med undervisning som vanligt

Regeringen har fattat ett beslut om att kommunerna själva får ta beslut om distansundervisning på högstadiet, om och när smittspridningen i samhället är så pass stor att det behövs. I dagsläget finns inga planer på distansstudier för högstadiet, utan eleverna är välkomna till skolan som vanligt på måndag. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer.

Regeringens beslut innebär därför ingen omedelbar förändring utan ger snarare möjligheter över tid och vid behov. 

Grundinställning är att vi ska hålla våra skolor öppna så mycket som möjligt. Det nya beslutet ger oss dock fler möjligheter att agera om vi får en bred smittspridning i samhället.

Under fredagen genomfördes en gemensam riskbedömning för förvaltningens verksamheter tillsammans med huvudskyddsombud. Alla är överens om att vidta alla åtgärder man kan för att hindra smittspridning både inom förvaltningen och verksamheterna.

Att skolan är öppen är viktigt av många skäl och vi hoppas att vi kan fortsätta att hålla öppet genom vidtagna åtgärder och med ett gemensamt ansvar följa gällande restriktioner.

Petra Sand
Skolchef

För mer information se regeringens hemsida


2021-01-08

Pandemilagen
Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster

I dag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet,


2021-01-07
Munskydd i kollektivtrafiken

Från och med den 7 januari 2021 rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken klockan 7–9 samt 16–18 vardagar, i hela landet.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om ett nytt allmänt råd som vänder sig till allmänheten i Sverige. Personer som reser med kollektivtrafik, där det inte går att hålla avstånd genom att boka plats, rekommenderas att bära munskydd under de tider på vardagar då många människor vanligtvis reser: klockan 7–9 samt 16–18 vardagar.

Rådet riktar sig till personer födda 2004 och tidigare, det vill säga till personer från gymnasieåldern och äldre.

– Det är mer effektivt att hålla avstånd än att befinna sig nära andra och ha munskydd. Men vi vet att kollektivtrafiken innebär situationer där trängsel kan vara svår att undvika trots rekommendationen om att i första hand välja andra färdmedel. Då kan munskydd vara till nytta, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

I första hand är det var och ens ansvar att ha med sig eget munskydd, helst av god kvalitet, det vill säga CE-märkta. Men Folkhälsomyndigheten rekommenderar de företag som bedriver kollektivtrafik att tillhandahålla munskydd till de resenärer som inte haft möjlighet att ha med sig eget. Företagen uppmanas också att informera resenärerna om att och hur munskydd bör bäras. De rekommenderas också att planera för hur avfallet ska tas omhand.

Det nya allmänna rådet omfattar hela landet, även om problem med trängsel i kollektivtrafiken ofta är störst i storstäderna.

Läs mer:

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg


2020-12-23

Information om vaccinering mot Covid-19

Nedan följer länkar till sidor för mer information gällande vaccinering mot covid-19. Observera att informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland.

Vårdgivarwebben: Vaccination covid-19

1177: Vaccination mot covid-19


2020-12-18
Folkhälsomyndigheten vidtar nu ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. En stark uppmaning riktas till handeln om att fysiska butiker inte bör locka med lågpriser under mellandagarna och att det krävs åtgärder för att motverka trängsel i lokalerna. Från den
7 januari gäller också rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken.

Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i Sverige, liksom i världen i stort. Läget inom sjukvården är ansträngt. Därför vidtas nu ytterligare åtgärder för att Sverige snabbare ska komma ur det allvarliga läget.

För att minska trängseln i handeln uppmanar Folkhälsomyndigheten alla fysiska butiker att avstå från den traditionella mellandagsrean i år. Handlare och fastighetsägare behöver också identifiera ett maxantal som kan vistas i lokalerna och vidta åtgärder för att undvika trängsel.

– Vi konstaterar att det fortfarande är påfallande många människor som vistas på större handelsplatser trots starka rekommendationer av avstå ifrån detta, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Ytterligare åtgärder som Folkhälsomyndigheten vidtar är:

- Uppmaning om att kraftigt begränsa antalet besökare även till gym.

- Kommuner och regioner rekommenderas att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva, till exempel badhus, bibliotek, länsmuseer och öppna förskolor, till och med den 24 januari.

- Folkhälsomyndigheten förlänger rekommendationen till gymnasieskolorna att bedriva distansundervisning fram till den 24 januari.

- Reglerna för restauranger om hur många gäster som får sitta vid samma bord skärps till max 4 personer från och med julafton.

Alla som kan arbeta hemifrån behöver också göra det även fortsättningsvis.

Munskydd i vissa situationer

När det gäller munskydd så kan de, enligt Folkhälsomyndighetens och WHO:s uppfattning, komma ifråga i miljöer där trängsel inte kan undvikas.

– Det allra viktigaste och mest effektiva sättet att förhindra smittspridning är att hålla avstånd. Men i situationer där detta inte är möjligt kan munskydd spela en roll, säger Johan Carlson.

Trots att stora förbättringar ägt rum kvarstår det fortfarande problem vid arbetspendling. Inför att många återgår till arbete och skola den 7 januari kommer Folkhälsomyndigheten att ta fram en nationell riktlinje om användning av munskydd i kollektivtrafiken på vardagar, liksom en vägledning för användning av munskydd utanför vård och omsorg.

De företag som driver kollektivtrafik kommer att behöva informera resenärer om kravet på munskydd, och också kunna tillhandahålla munskydd kostnadsfritt till de resenärer som inte har med sig eget. Rekommendationerna kommer att gälla lika över hela landet även om behovet är störst i storstadsområdena.


2020-12-11

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i Östergötland. De nya råden innebär att vi får fira jul och nyår med en mindre krets av människor.

De nya nationella råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Vi ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer vi normalt träffar. Det kan till exempel vara de vi bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och hålla så mycket avstånd som möjligt.
 • undvik att vara nära varandra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel och om möjligt handla ensam.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

De nya råden gäller tillsvidare. Restriktionen om maximalt åtta personer vid en allmän sammankomst och offentlig tillställning ligger kvar.

Mer information hos Folkhälsomyndigheten om de nya nationella allmänna råden

Rekommendationer under kommander helger och högtider

2020-12-08
Möjlighet att hämta matlåda för gymnasieelever som är boende i Ydre kommun

Det finns nu möjlighet för gymnasielever boende i Ydre kommun att från och med vecka 50 hämta matlåda måndag-fredag. Senast varje torsdag veckan innan lämnas beställningen in för kommande vecka. Från tisdagen den 8 dec kan du göra den första beställningen som går att hämta torsdagen 10 dec.
På Ydre kommuns hemsida hittar du aktuell Matsedel.

Förbeställning kan ske med start from 2020-12-08

 • Mat förbeställs senast torsdagar klockan 09:00 veckan innan avhämtning. Beställning sker via Anders Sellgren på Ydreskolan telefon , 070-966 12 39
  mail: anders.sellgren@ydre.se
 • Vid förbeställning ange: namn, gymnasieprogram samt studieort och vilka veckodagar kommande vecka du önskar matlåda samt vilket kök du vill hämta ifrån.

Här kan du hämta mat:

 • Hestraskolans kök, avhämtning sker klockan 10:15-10:45
 • Rydsnäs förskola kök, avhämtning sker klockan 11:15-11:45
 • Ydreskolans kök, avhämtning sker klockan 11:45-12:15

Tänk på och ta ansvar för att minska smittspridning!
-Det är viktigt att tiderna hålls för att inte ha kontakt med andra på skolan.
-Hålla avstånd och har du sjukdomssymtom ska/kan du inte komma till förskolan/skolan för att hämta mat.
-Tänk på att inte samlas/stanna kvar på förskola/skolans område.

Välkommen med din beställning!

2020-12-03
Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Checklista för stöd till enskilda näringsidkare
Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i
november kan därför enskilda näringsidkare söka ett nytt statligt omsättningsstöd. Detta
eftersom de som driver enskild firma inte har kunnat dra nytta av de åtgärder som tidigare
införts under pandemin, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.
För att få fler att söka stödet har länsstyrelserna, som handlägger stödet, satt ihop en checklista
med information om hur man söker stödet.
Checklista: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
✔ Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd
av den pågående coronapandemin.
✔ Kravet för att söka är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst
200 000 kronor under föregående år och att den sökande inte varit berättigad till
arbetslöshetsersättning.
✔ Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs elegitimation,
till exempel BankID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.
✔ I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och
2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
✔ Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.
✔ Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020.
Regeringen har aviserat att man kommer att föreslå att stödet förlängs så att
omsättningsminskningar under augusti–december 2020 också ska kunna ligga till grund för
stöd. Det går dock inte att söka för fler perioder just nu.
✔ Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000
kronor). Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.
Länkar
Information om stödet på Länsstyrelsens webbplats
Länk till Boverkets e-tjänst för ansökan av stödet
Information om stödet på regeringens webbplats
Samlad information för företagare på regeringens webbplats
Samlad information för företagare på verksamt.se
Information in English

2020-12-03

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Den ökande spridningen av covid-19 i Sverige har under hösten mötts med en rad olika åtgärder som berört stora delar av samhället. Att gymnasieskolor nu rekommenderas att delvis stänga och därmed övergå till fjärr- och distansundervisning utgör ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder.

– Rekommendationen om fjärr- och distansundervisning gäller från den 7 december till och med den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger generaldirektör Johan Carlson.

Vårens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna togs bort den 15 juni. De långsiktiga effekterna av distansstudierna har ännu inte kunnat överskådas. Det är därför viktigt att övergången nu sker med försiktighet.

Undantag för vissa elever

I en rapport om gymnasieskolornas distansundervisning under våren konstaterade Skolinspektionen att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställs inför särskilda utmaningar vid distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier.

– Vår rekommendation är därför att bland annat elever på introduktionsprogrammen och andra elever som är sårbara för distansundervisning inte bör omfattas av rekommendationen, säger avdelningschef Britta Björkholm.

Huvudmännen bör alltså hålla öppet för närundervisning av elever vid introduktions­programmen och dessutom ha en låg tröskel för att även andra elever som blir särskilt lidande av distans­undervisning ska få fortsätta med undervisning i lokalerna.

Undantagen från Folkhälsomyndighetens rekommendation gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
 • nationella prov,
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Övriga skolformer omfattas inte

För övriga skolformer – förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och gymnasiesärskola – bedömer Folkhälsomyndigheten i dagsläget att nyttan av att ha verksamheterna öppna överväger den minskning i smittspridning och den minskade sjukdomsbörda som kan förväntas. Dessa skolformer omfattas alltså inte av beslutet. Det gör inte heller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet, för dem gäller samma allmänna råd som för andra arbetsplatser.


2020-12-01

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet


Grundskolan och övriga obligatoriska skolformer samt förskolan är viktiga för barns och ungas utveckling och lärande. Både skolan och förskolan har en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten i pandemin är att verksamheterna ska vara öppna och undervisning ska ske i skolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för skolverksamheter, som har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning.
Folkhälsomyndigheten gör nu en förändring i rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Folkhälsomyndigheten bedömer inte att denna åtgärd kommer att ha någon avgörande effekt på smittspridningen i skola eller samhället i övrigt.

– Förändringen syftar till att skapa lugn och arbetsro, och till att möjliggöra att fokus läggs på det pedagogiska arbetet i skolan. Vi hoppas att rekommendationen kan stilla den oro som vi vet att många lärare och annan personal har känt kring att ta emot barn med covid-19 hos någon i hemmet, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill betona att bedömningen om barnens låga smittsamhet, att de generellt sett får milda symtom och att de inte är drivande i smittspridningen kvarstår. Personal i för- och grundskola har heller inte en högre risk att diagnostiseras med covid-19 än andra yrkesgrupper.

Denna förändring som innebär att friska barn hålls hemma för att någon i familjen har covid-19 kommer att fungera bra för många barn, medan det för andra barn innebär att de tillfälligt förlorar den trygghet och de rutiner som skolverksamheter står för i vardagen. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad denna åtgärd får för konsekvenser för barn, och arbeta för att minska negativ påverkan.


2020-11-24
Max åtta deltagare - även för sittande publik

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Länsstyrelsen Östergötland har beslutat att förbudet även ska gälla sittande publik. Enda undantaget är begravningar.

I fredags beslutade regeringen om en förordningsändring som innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta för att motverka smittspridningen av covid-19.

Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Regeringen har dock valt att behålla undantaget som möjliggör en sittande publik på upp till 300 deltagare om deltagarna har en anvisad sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare.

Samtliga 21 länsstyrelser i Sverige anser att det blir tydligare om reglerna är samma i hela landet och har därför kommit överens om att fatta lokala beslut i frågan. Detta innebär att gränsen på åtta personer även kommer att gälla sittande publik med anvisad sittplats.

– Det är en kraftig inskränkning och jag har förståelse för att det är jobbigt att begränsa sin vardag. Men det är skarpt läge nu. Vi behöver bromsa smittan och rädda liv. Alla måste göra sitt för att vi inte ska behöva ha kvar restriktionerna längre än nödvändigt. Det finns inte några giltiga undanflykter till att inte följa myndigheternas råd, riktlinjer och rekommendationer, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

I både regeringens och länsstyrelsernas beslut är sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall undantagna. Där sätts i stället gränsen till 20 deltagare. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.

Förbudet mot att anordna sammankomster med fler än åtta deltagare gäller från den 24 november 2020 och tills vidare. Länsstyrelsen Östergötland kommer kontinuerligt att ompröva föreskriften i dialog med länets smittskyddsläkare.


2020-11-20
Regeringen har i dag fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19.

– Det här är mycket ingripande åtgärder som saknar motstycke i modern tid. Vi tar inte lätt på att begränsa människors rätt att samlas för sammankomster och tillställningar men sett till läget vi befinner oss i är det dock nödvändigt. Vi måste få ner spridningen för att stötta sjukvården och rädda liv, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Under hösten har smittspridningen av covid-19 ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19. Regeringen har därför beslutat att ytterligare begränsa möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Dagens beslut innebär att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Det tidigare undantaget för sådana sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort. Detta ligger i linje med det förslag om stopp av alkoholförsäljning efter klockan 22.00 som träder i kraft idag. Det handlar om att komma åt smittspridning på barer och restauranger som enligt Folkhälsomyndigheten är riskmiljöer för smittspridning.

Regeringen har också beslutat om ett undantag för sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, om antalet deltagare inte är fler än 20. Undantaget innebär att det blir möjligt att hålla begravningsgudstjänster, urnsättning och motsvarande. Undantaget är tillämpligt oavsett vilken trosinriktning det är fråga om.


2020-11-19

Folkhälsomyndigheten har idag, efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Östergötland, beslutat att förlänga de lokala allmänna råden i Östergötland till den 13 december. Samma sak gäller i Stockholms län och Västra Götalands län.


Efter dialog med smittskyddsläkarna i de tre regionerna bedömer Folkhälsomyndigheten att det fortfarande finns behov av skärpta lokala allmänna råd. Folkhälsomyndigheten har därför fattat beslut om att förlänga de lokala allmänna råden som gällt sedan den 29 oktober.

– Det är ett väntat och nödvändigt beslut med tanke på den rådande situationen. Pandemin ser ännu inte ut att avmattas, i vare sig Östergötland, övriga Sverige, Europa eller resten av världen. Fortsätter utvecklingen åt fel håll kommer det förutom ett stort mänskligt lidande att innebära en fortsatt stor belastning på samhället, säger regiondirektör Krister Björkegren.

– Belastningen på hälso- och sjukvården ökar och vi vet att nya restriktioner och skärpta allmänna råd slår hårt mot redan utsatta företag. Alla måste ta ansvar och följa restriktionerna. Tänk till en extra gång och håll avstånd. Det betyder mycket för att begränsa smittspridningen och för att avlasta hälso- och sjukvården. Faran är inte över och det finns inte längre några giltiga undanflykter för någon av oss, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

De lokala allmänna råden

Alla som vistas i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar.

 • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

2020-10-29

Nu skärps de allmänna råden i länet för att minska smittspridningen av covid-19. Det meddelade Region Östergötland vid en pressträff som i dag hölls tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

Eftersom smittspridningen har ökat kraftigt har Folkhälsomyndigheten i samråd med Smittskydd i Region Östergötland, Västra Götaland och Stockholm beslutat om skärpta lokala allmänna råd (utöver de åtgärder som redan gäller i hela landet) i de tre länen från och med i dag. Med anledning av beslutet höll Region Östergötland också en pressträff tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings och Norrköpings kommuner.

– Smittspridningen är nu av sådan omfattning att vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten bedömer att det nu är nödvändigt att tillämpa de här regionala allmänna råden. Det är viktigt att vi är enade och samverkar i Östergötland när vi måste ta tuffa beslut och vi gör det här av omsorg om våra invånare, inledde regiondirektör Krister Björkegren pressträffen.

Spridd smitta
– Vi har under den senaste tiden sett en stadig långsam uppgång i antalet positiva personer som testar sig respektive av det antal patienter som läggs in i slutenvård. De senaste dagarna har det gått lite hastigare uppåt. Våra bilder av den pågående pandemin är väldigt lika i de tre regionerna som nu inför samma skärpta råd, sa smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Hon redogjorde för att smittan är spridd över hela länet och finns inom till exempel vård och omsorg, universitet, offentliga förvaltningar och idrottsföreningar. För att minska de lokala utbrotten uppmanas nu alla i Östergötland att avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, avstå från fritidsaktiviteter som konserter, föreställningar och idrottstävlingar liksom att undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Gäller från i dag
– Det är naturligtvis alltid tråkigt att begränsa människors möjligheter att röra sig som man är van vid, men jag tror att det är den typen av uppoffring vi behöver göra nu för att sen på längre sikt kunna leva ett bättre liv där smittan inte sprider sig lika snabbt, sa landshövding Carl Fredrik Graf.

Han berättade också att länsstyrelsen i dag har beslutat att publiktaket på 50 personer vid allmänna sammankomster kommer att stå fast i Östergötland.
Beslutet om skärpta allmänna råd gäller från och med i dag, den 29 oktober, till och med den 19 november – men kan förlängas.

Råd för att minska smittspridning i Östergötland

Skärpta råd i Östergötland gäller tills 19 november, men kan förlängas. Råden gäller för dig som bor i eller besöker Östergötland.

Ta ditt ansvar och hjälpa till att minska smittspridningen genom att följa råden:

 • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
 • Undvik att umgås med andra personer är de du bor med. Det gäller inomhus och utomhus. Nödvändig närkontakt, exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden. Dock ska den som har symtom på covid-19 undvika all nära kontakt med andra.
 • Undvik från att ordna eller dela i fester, middagar, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. 
  Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras för barn eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.
  Med matcher och tävlingar menas även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.
 • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
 • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Läs mer på 1177 om de lokala allmänna råden.


Information in english


Krisinformation.se

Vad innebär de skärpta råden för kommunens verksamheter?

2020-10-30
Ydre kommun har beslutat om åtgärder med anledning av de skärpta råden.

Bibliotek

Med anledning av de skärpta restriktionerna kommer biblioteket att hålla stängt fr.o.m. 30/10 - 22/11, detta gäller både biblioteket i Österbymo och Hestra.

Vi kommer fortsatt att erbjuda take-away service för lån i Österbymo. För att hämta reserverade böcker eller låna en bok, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon för att boka tid för upphämtning. Böckerna hämtas utomhus, utanför entrén. För att återlämna böcker använd bokinkastet inomhus, vid bibliotekets entré.

ydre.bibliotek@ydre.se, 0381-66 12 46

För att läsa tidningen hänvisar vi till den digitala tjänsten Pressreader som finns att tillgå på hemsidan www.gotabiblioteken.se.

Kommunens idrottshallar

Föreningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller senare får fortsätta att bedrivas i kommunens idrottshallar i Hestra och Österbymo.

Gränsen på 50 personer som Länsstyrelsen beslutat om ska kvarstå för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket även gäller i Ydre. I nuläget påverkar det inte några kommunala evenemang.

Undvik fysiska besök

 • Invånare uppmanas att om möjligt undvika fysiska besök i kommunala verksamheter.
 • Invånare uppmanas att om möjligt kontakta kommunala verksamheter via mejl och telefon.
 • Kommunkontoret tar endast emot bokade besök.

På grund av skärpta råd avråder vi från besök på Solängen

Under torsdagen den 29 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland att råden utifrån covid-19 i länet kraftigt skärps. Beslutet gäller från den 29oktober till och med den 19 november 2020, men kan förlängas. Från socialförvaltningen avråder vi nu från eventuella besök på Solängen med hänvisning till detta.


De skärpta råden gäller i första hand fram till och med den 19 november. Ydre kommun följer noggrant utvecklingen kring coronasituationen och hoppas då kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen, men det är viktigt att känna till att det även kan bli så att åtgärderna måste förlängas. Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder.

Senaste publiceringsdatum: 2021-05-14

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen