Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan Rydsnäs camping

För närvarande pågår samråd om detaljplanen för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24

För närvarande pågår samråd om detaljplanen för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utvidgning av befintlig camping och småbåtshamn vid sjön Östra Lägern i Rydsnäs samt att bibehålla och utveckla de naturvärden som finns inom detaljplanen i enlighet med kommunens översiktsplan 2013

Samråd om detaljplanen pågår under 3:e juni – 3:e augusti.

Planhandlingarna finns under samrådstiden tillgängliga på kommunkontoret och biblioteket i Österbymo

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 3:e augusti till
Ydre kommun, Kommunkontoret, 570 60 Ydre.

Ni finner samtliga handlingar här

Senaste publiceringsdatum: 2019-06-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen