Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget 2020 och flerårsplan för 2021-2023

Ydre kommunstyrelse har beslutat föreslå kommunfullmäktige om budget och flerårsplan för 2021-2023


Kommunstyrelsen har under arbetet med budget 2020 och flerårsplan för 2021 och 2023 haft som målsättning att ge kommunen en långsiktig ekonomisk stabilitet samt att ge verksamheterna får den tid som krävs för att komma inom tilldelade budgetramar till 2021.

En ytterligare målsättning är att finansiera behoven av utbyggnad och fler platser i äldreomsorgen samt att skapa det handlingsutrymme och det behov av finansiell stabilitet som Ydre kommun behöver framöver. Därför kommer skatten att behöva höjas med 60 öre samtidigt så kommer verksamheten att behöva effektivisera/rationalisera/krympa med 5 miljoner till 2021.

Under 2020-2022 finns det totalt 9,6 mkr öronmärkta för att arbeta med långsiktiga åtgärder för att minska framtida kostnader.

Inom de verksamheter som inte finansieras av skatt, indikeras att taxorna kommer att behöva höjas med 15 % till 2020.

Det är främst inom renhållnings- och fjärrvärmeverksamheten som taxorna behöver höjas extra på grund av att underliggande kostnader ökar kraftigt.

Det krävs innovativa lösningar av både verksamheterna och av oss politiker för att möta dessa förändringar. Det är viktigt att vi mobiliserar den kraft vi har och lyfter fram våra styrkor. Vi ska fortsatt våga satsa på det som bygger Ydre starkt för framtiden” (Årsredovisning 2018 Året som gått 2018).

För mer information vänligen kontakta:

Telefon: 0381-66 12 53 eller 072-534 63 63

E-post: jonas.arpzell@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-17

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen