Hem

Bevattningsförbud i Ydre kommun

Från och med 6 juli råder bevattningsförbud för alla abonnenter som är anslutna till det kommunala va-nätet. Bevattningsförbudet gäller tills vidare

Anledningen till att bevattningsförbudet införs är den senaste tidens låga nederbördsmängder, och att prognoserna visar på fortsatt liten nederbörd. Detta leder till ständigt sjunkande vattennivåer i vattentäkterna i kommunen.

Bevattningsförbudets innebörd

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till andra ändamål än dricks-, hygien- och processvatten. Begränsningarna gäller alla som har kommunalt vatten i Ydre kommun, både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Processvatten används bland annat inom industrier, men det är endast tillåtet att använda den mängd vatten som verkligen behövs för tekniska processer. I övrigt gäller begränsningarna i sin helhet, (se sammanställning nedan), även för offentliga organisationer och företag. Offentliga organisationer och företag uppmanas att anpassa sin vattenförbrukning så långt det är möjligt.

Det förbjudet att använda kommunalt vatten till att:

 • Vattna gräsmattor, blommor, trädgårdsland eller dylikt med vattenslang eller vattenspridare. Det är tillåtet att vattna med hjälp av vattenkanna. Vårt gemensamma dricksvatten är dock ett livsmedel och bör behandlas som ett sådant. Vattna gärna med eventuellt regnvatten istället.
 • Tvätta trädgårdsmöbler, fasader, altaner eller dylikt med vattenslang eller högtryckstvätt.
 • Fylla upp pooler oavsett storlek. Detta gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad. Har du en nedgrävd pool får du fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
 • Bevattna fotbollsplaner, tennisplaner och liknande.
 • Tvätta bilen. Vi rekommenderar att du i första hand vänder dig till en biltvätt som återanvänder tvättvattne

 

Var sparsam med vattnet

 • Duscha kort och istället för att bada. En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar cirka 120 liter varmvatten

 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program. Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.

 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.

 • Laga onödiga läckor, exempelvis en droppande kran eller en rinnande toalett.

 • Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig.

 • Fyll en kanna vatten och ställ i kylen så har du kallt vatten istället för att spola ur kranen tills det blir kallt.

Senaste publiceringsdatum: 2018-07-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 570 60 Ydre
Om webbplatsen