Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ändringar i högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

I 8 kap. socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet.

I detta meddelandeblad redovisar Socialstyrelsen ändringar i bestämmelserna om högkostnadsskydd (8 kap. 5 § socialtjänstlagen) som träder i kraft den 1 juli 2016.

Ändringar i högkostnadsskyddet
För år 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kronor.

Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.

Från och med den 1 juli 2016 motsvarar det, 1 991 kr per månad.


Länk till Socialstyrlesens information om maxtaxan

Senaste publiceringsdatum: 2016-07-13

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen