Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Nu finns sammanställningen av enkätsvaren för Ydres nya översiktsplan att ta del av!

Sammanställningen är uppdelad i fem teman som bearbetats fram från era svar. Temana är boendemiljö, resande, kommunal service och kommunal verksamhet, kommersiell service, näringsliv och samverkan, samt hållbar utveckling. I början finns en sammanfattning med åtta punkter med vad vi tar med oss in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Vi vill återigen tacka alla som tog sig tid att svara på enkäten och har bidragit till Ydre kommuns framtida utveckling!

Läs sammanställningen här...

Senast uppdaterad