Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Jordbrukarstöd, påminnelse om viktiga datum

1 april–30 maj – Under denna period får du inte putsa eller slå av växtligheten på träda och skyddszon med åtagande. Tänk på att det kan finnas ytterligare villkor om du har sökt trädan som miljöyta.
15 juni – Sista dagen du kan lägga till block och skiften i din ansökan.
30 juni – Sista sådatum för miljöersättningar och kompensationsstöd.
1 juli – Första dagen du får skörda dina skyddszoner med åtagande och slå dina slåtterängar med åtagande.
31 juli – Första dagen du får bryta vallar med vallstöd under förutsättning att liggtiden är uppfylld.
31 augusti – Sista datum du får ändra gränser på skiften och block samt ändra grödkod i ansökan. Om en fältkontroll har aviserats kan de ändringar du får göra begränsas av resultatet av kontrollen.
10 oktober – Det tidigaste datumet för att bryta fånggrödorna vallgräs, vallbaljväxter, vitsenap och oljerättika samt mellangrödor i Östergötlands län.
31 oktober – Dagen då du ska ha utfört någon aktivitet på alla dina jordbruks-skiften för gårdsstödet. För marker med krav på ytterligare skötsel (bete, skörd eller slåtter) ska detta nu vara genomfört. Fram till detta datum kan du dra tillbaka skiften eller en hel ansökan. Om en fältkontroll har aviserats kan de ändringar du får göra begränsas av resultatet vid kontrollen.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

Påminnelse om att komplettera ansökan om Precisionsjordbruk

Du som har ansökt om utbetalning för Precisionsjordbruk – planering i år, men inte hade godkända dokument den 13 april, har möjlighet att komplettera din ansökan. Du kan komplettera med datum för växtodlingsplan, växtnäringsbalans, markkartering samt analys av flytgödsel (om flytgödsel används).
Du behöver logga in i SAM Internet och påbörja dina ändringar. Fyll i datum för respektive dokument och skicka in ändringarna senast den 15 juni 2023.

Senast uppdaterad