Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Ökad population av flugor i Österbymo

Läget

Ydre kommun har fått indikationer från kommuninvånare om att det under de senaste veckorna varit en osedvanlig ökning av flugor i de sydöstra delarna av Österbymo tätort.

Kommunens representanter har varit i kontakt med verksamheter som arbetar inom avfallshantering i området, eftersom det har kommit in signaler om att det misstänks finnas ett sådant samband. Förutom detta har de senaste veckornas värme och fuktighet gett uppkomst till gynnsamma förhållanden för flugornas populationsökning. Det är ännu inte klarlagt i vilken omfattning problemet härstammar från respektive källa.

Åtgärder som vidtagits och planeras

Det har påbörjats kalkning som hämmar flugornas fortplantningstakt och ytterligare åtgärder är planerade i samråd med Anticimex.

Åtgärder som du kan vidta

  1. Om det är möjligt så använd myggnät eller liknande när du vädrar.
  2. Försök undvika att lämna mat eller avfall öppet där flugorna kommer åt.
  3. Förebygg att de lägger ägg i exempelvis avfallskärl och/eller kompost eller andra fuktiga, varna och näringsrika miljöer genom att täcka över och förvara sådant material svalt.
  4. Använd flugfällor om du har tillgång till sådana.

    För fler råd, besök Anticimexs hemsida:
    med: https://www.anticimex.se/flugor

För ytterligare frågor

Miljökontoret
0381-66 12 00
miljokontoret@ydre.se

Senast uppdaterad