Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Fritidshemmets uppdrag identifieras

Fritidshemmets uppdrag

All personal som arbetar på fritidshem i Ydre kommun har under läsåret gemensamt genomfört en utbildning via Skolverket kring Fritidshemmets uppdrag. Det handlar om att identifiera den fritidspedagogiska rollen i förhållande till läroplanens krav samt skolans och omgivningens förväntningar. Utbildningen har också bidragit till att skapa en ökad förståelse, kunskap och samsyn i fritidshemmets uppdrag.

Läs mer

Senast uppdaterad