Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Avgiftskontrollen

KONTROLL FÖR RÄTTVISA

Ydre kommun genomför en kontroll av avgiften som betalats in under 2020. Om kontrollen visar att fel barnomsorgsavgift betalats, kommer en justering att ske. Har du betalat för låg avgift skickas en retroaktiv faktura som ska betalas inom 30 dagar. Har du betalat för hög avgift görs en återbetalning.

Återbetalningar och fakturor kommer att regleras under hösten 2022.

Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.

De uppgifter som lämnats till kommunen jämförs med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Senast uppdaterad