Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Stor brandrisk i Östergötland

eldingsforbud

Det är torrt i skog och mark och det gör att brandrisken är stor i
hela Östergötland. Var mycket försiktig om du grillar eller eldar
utomhus, och använd iordningsställda grillplatser. Tänk på att du bär ansvaret om du startar en brand.

Viktigt att tänka på:

• Ta alltid reda på om det är tillåtet att elda och grilla innan du
tänder en eld. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i
okontrollerad brand.

• Om du tänker grilla eller elda, använd fasta grillplatser, gasolgrill eller trädgårdsgrillar på ben. Var mycket försiktig med
engångsgrillar. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.

• Du tar enkelt reda på hur hög brandrisken är i appen Brandrisk ute.

• Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.

• Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela position för branden.

• Fjolårets gräs brinner lätt.

Håll dig uppdaterad om eventuellt eldningsförbud på den plats du befinner dig. Förbud kan införas och upphävas beroende på olika lokala förutsättningar.

Information om eldningsförbud hittar du på Länsstyrelsens
webbplats, din kommuns webbplats och på krisinformation.se

English:

There is a high risk of wildfires in Östergötland due to
current weather. Everyone is responsible for ensuring a safe
handling when starting a fire or a barbeque.

Senast uppdaterad