Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Sveriges Biodlares Riksförbund har nu öppnat upp Svärmtelefonen för femte säsongen.

Det är femte sommaren som tjänsten har funnits och är till för att hjälpa allmänheten vid upptäckt av en bisvärm och vill att någon av våra svärmångare kommer och hämtar den.

 

Nu när värmen till slut har kommit så är det inte bara vi människor som känner suget att vara ute. Det surrar för fullt i bikuporna just nu, och den kalla våren som varit kan öka risken för att bina svärmar. Nu när det har slagit om och blivit varmt med en gång så ökar också svärmlusten hos bina.

 

Vi vill nå ut till allmänheten och av den anledningen kontaktar vi alla kommuner i Sverige. Har ni möjlighet att lägga ut information kring tjänsten vore vi väldigt glada. Vi har tidigare år märkt att er hjälp har varit till stor nytta för era invånare.

 

Svärmkartan

För säsongen 2024 fortsätter vi att erbjuda Svärmkartan – en interaktiv karta som visar realtidsinformation om var samtal till Svärmtelefonen kommer ifrån. Kartan har nu utökats med viktiga skydds- och övervakningszoner för amerikansk yngelröta, en allvarlig sjukdom som påverkar bisamhällen. Det är viktigt för Svärmfångare att känna till dessa zoner eftersom det finns specifika regler för hantering av svärmar i dessa områden.

Klicka här för att komma till Svärmkartan

 

När ska man ringa Svärmtelefonen?

Vi önskar att man ringer till Svärmtelefonen om man har upptäckt en hängande svärm. Det vill säga en klump med bin som ofta väljer att sätta sig i ett träd eller liknande. Flyende bisvärmar är svåra att lokalisera fram tills de har satt sig. Samma sak gäller redan etablerade samhällen.

 

Att hämta bisvärmar är viktigt då risken annars finns att bisjukdomar sprids. Bisvärmar kan även vara skrämmande för allmänheten och är man allergisk kan det var mycket obehagligt att upptäcka en svärm i närheten där man bor. Eftersom svärmande bin gärna sätter sig i skorstenar eller håligheter i väggar kan de även söka sig dit om man inte ser till att fånga in dem. Det kan bli besvärligt för husägarna att bli av med bina och därför värnar biodlarna om att få information om upptäckta bisvärmar så de kan fångas in.

 

Vi har även tagit fram ett dokument för att hjälpa allmänheten att se skillnad på getingar och bin. Ni hittar det dokumentet via nedanstående länk, om ni önskar använda det på något vis.

https://www.biodlarna.se/app/uploads/2022/04/Skillnaden-mellan-bin-och-getinger.pdf

 

Önskar ni använda en banner för Svärmtelefonen eller speciellt framtagna inlägg för sociala medier, hittar ni dem här:

https://www.biodlarna.se/medlemsservice/svarmfangare-information/banners-for-svarmtelefonen/

Den ska då kombineras med länken

(går till informationssidan om Svärmtelefonen): https://bit.ly/3rSjSsy

 

Svärmtelefonens nummer är - 0766-86 07 01

 

Tack på förhand!

 

För frågor om Svärmtelefonen, vänligen kontakta mig

 

Med vänliga hälsningar

Ann-Sofie Alfsdotter,

ann-sofie.alfsdotter@biodlarna.se

Ansvarig för Svärmtelefonen / Grafisk design

 

Direkt: 0142-48 20 04

Mobil: 0736-73 74 24

 

Sveriges biodlares riksförbund

Borgmästaregatan 26

596 34 Skänninge

www.biodlarna.se

Växel: 0142-48 20 00

 

Senast uppdaterad