Gå till innehåll

Krisinformation

Sök


Ydre kommun förbereder för en vinter med höga elpriser och risk för eleffektbrist

Svenska kraftnät har meddelat att det föreligger reell risk för elbrist den kommande vintern, samt att det är troligt att elpriserna pressas fortsatt uppåt under vintern. Med anledning av detta vidtar Ydre kommun förberedelser och uppmanar hushåll, föreningar och företag att vara förberedda.

Nu hjälps vi åt! Varje kilowattimme räknas och varje liten förändring spelar roll.

Tillsammans kan vi – myndigheter, företag, privatpersoner – göra skillnad. Varje åtgärd som sparar el är viktig, både hemma och på arbetsplatsen. Ydre kommun bedriver ett långsiktigt arbete med energibesparing som nu intensifieras. Bland annat arbetar vi med att byta ut äldre gatubelysning till LED-lampor.

Timmarna när vi vaknar och industrin sätter i gång samt timmarna när många kommer hem från arbetet, är de mest elintensiva under dygnet. På vintern när det är kallt och mörkt är det extra hög belastning på grund av att vi använder mycket el för att värma och belysa våra hem. Det finns alltså två toppar på dygnskurvan över elförbrukningen - morgon och tidig kväll. Det är under dessa toppar vinsterna är särskilt stora om vi kan minska förbrukningen, både genom att belastningen på elnätet minskar och att elpriset går ner.

Vi jobbar tillsammans för att samhället och dess viktiga funktioner ska fungera vid en eleffektbrist.

På kommunledningsförvaltningen arbetar en grupp med att se över kommunens beredskap inför en eventuell eleffektbrist. Arbetet leds av samhällsbyggnadschef Joakim Ekström och i detta arbete ingår att se över energibesparingsåtgärder och beredskapsfrågor. Vid förvarning om risk för eleffektbrist kan kommunen också komma att vidta åtgärder för att minska elförbrukningen från mer energiintensiv verksamhet.

Vid en samhällskris har kommunen främst ansvar för att samhällsviktig verksamhet fungerar, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Varje hushåll och verksamhet har ett eget ansvar att ha en egen beredskap för en samhällskris. I detta ingår att vara förberedd på elavbrott. Längst ner på denna sida finns länkar till material som kan vara till hjälp när man ser över sin egen beredskap.

Vi har en väl fungerande samverkan inom länet och tillsammans följer vi noggrant

händelseutvecklingen. Om eleffektbrist påverkar Östergötland kommer vi att agera gemensamt för att hantera situationen på bästa sätt.

Vid händelser som kan väcka oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer.

Länkar till material från andra myndigheter finns nedan.

Frågor om kommunens arbete kring en eventuell eleffektbrist kan ställas till samhällsbyggnadschef

Joakim Ekström

joakim.ekstrom@ydre.se

0381-661226

MSB

Hur förbereder du dig för en kris?

Hur kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig?

Energimyndigheten

Varje kilowattimme räknas!

Elavbrott – Vad gör jag nu?

Värme i lägenhet vid elavbrott

Värme i villan vid elavbrott

Energimarknadsinspektionen – Flytta och minska din elförbrukning

Svenska kraftnät

Elförsörjningen och omvärldsläget lägesbedömning

Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist

Senast uppdaterad