Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stipendium för ledarinsatser

Presentation:
Ydre kommuns stipendium för ledarinsatser inom det frivilliga föreningslivet utgörs av ett penningbelopp om vars storlek kommunfullmäktige beslutar, och ett diplom. Möjlighet till delning skall i undantagsfall kunna förekomma. Icke ianspråktaget stipendium reserveras ej till kommande år.

Ändamål och behörigheter:
Stipendiet avser att vara kommunens erkänsla till person, förening eller grupp som utfört en gedigen ledarinsats till gagn för barn- och ungdomsverksamheten i Ydre kommun.
Den verksamhet som belönas skall kännetecknas av hög kvalitet, mångårigt engagemang och påvisbara resultat.
Stipendiet kan endast tilldelas person, förening eller grupp vars verksamhet har varit eller är förlagd inom Ydre kommun.

Förslag till stipendiat kan ingivas till Ydre kommun av enskild person, förening eller organisation och bör alltid följas av särskild motivering. Ledamöterna i kommunstyrelsen  äger frihet att själv nominera kandidater.

För stipendium för ledarinsatser samt kulturstipendiat gäller följande ansökningstid/beslut/utdelning
 
Ansökningstid: Förslag eller ansökan ska lämnas in till Ydre kommun senast 1 april.

Beslut: Kommunstyrelsen utser stipendiat.

Utdelning: Stipendiet utdelas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen