Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stipendium för berömvärd gärning

Ydre kommuns stipendium för berömvärd gärning. Fastställt av Ydre kommunfullmäktige 2011-11-14.

Presentation: Ydre kommuns stipendium utgörs av ett penningbelopp om vars storlek kommunfullmäktige beslutar, och ett diplom. Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Ändamål och behörigheter: Ydre kommuns stipendium avser att vara kommunens erkänsla till personer, föreningar eller grupper som utfört en gärning till gagn för Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas till:

  • Den/de som utfört förtjänstfull insats inom litteratur, konst, musik, teater, film, foto, design, formgivning, journalistik, folkbildning eller utfört annan kulturell gärning som  är värd att uppmärksammas. Stipendiet kan också delas ut som hjälp till fortbildning till den/de som visat särskild fallenhet för att kunna utvecklas vidare inom ovan uppräknade områden.
  • Den/de som gjort betydande humanitär insats som förtjänar att lyftas fram.
  • Den/de som inom föreningslivet utfört en gedigen insats inom barn- och ungdomsverksamheten i Ydre kommun.

Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendiet kan lämnas av enskild person eller av förening/organisation och ska följas av en motivering.

Ansökningstid: Förslag eller ansökan ska lämnas in till Ydre kommun senast 1 april.

Beslut: Kommunstyrelsen utser stipendiat.

Utdelning: Stipendiet utdelas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

_ _ _ _ _

Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-14 § 88 dnr KS 2010/0185

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen