Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kulturstipendium

Presentation:
Ydre kommuns kulturstipendium utgörs av ett penningbelopp om vars storlek kommunfullmäktige beslutar, och ett diplom . Möjlighet till delning skall i undantagsfall kunna förekomma. Icke ianspråktaget stipendium bör reserveras till kommande år.

Ändamål och behörighet::
Ydre kommuns kulturstipendium avser att vara kommunens erkänsla till personer, föreningar eller grupper som utfört en kulturell gärning till gagn för Ydre kommun. Stipendiet kan utdelas

  • till den/de som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning.
  • till den/de som gjort en betydande humanitär insats.
  • till den/de som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av särskild belöning.
  • som hjälp till fortbildning till den/de som visat särskilda förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden.

Stipendiet kan tilldelas förtjänt person, förening eller grupp oavsett var personen, föreningen eller gruppen verkat eller bor. Företräde skall dock givas den/de vars verksamhet gagnat kommunen eller dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Ydre. Förslag till stipendiat eller ansökan om stipendiat kan ingivas till Ydre kommun av enskild person eller av organisation och då vara åtföljd av särskild motivering. Kommunstyrelsen kan också nominera kandidater.

För stipendium för Ledarinsatser samt Kulturstipendiat gäller följande ansökningstid/beslut/utdelning
 
Ansökningstid: Förslag eller ansökan ska lämnas in till Ydre kommun senast 1 april.

Beslut: Kommunstyrelsen utser stipendiat.

Utdelning: Stipendiet utdelas i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.


Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen