Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Smedstorps dubbelgård

Levande kulturhistoria. Det är inte bara husen i sig som gör Smedstorp i Norra Vi i Ydre kommun unikt. Smedstorp, en fyrkantsbyggd ålderdomlig gård med ett omgivande välbevarat kulturlandskap. Här finns ängar och hagar med många odlingsrösen, hamlade träd och trägärdesgårdar.

Gården består av ett komplex av byggnader uppdelat på två "gårdar". Fine gårn - mangården - består av två sammanbyggda enkelstugor i två våningar. I det ena bor familjen Carlsson som brukat gården sedan åtta generationer och i det andra är en museidel inrymd. Fine gårn avdelas från fägårn med ett trästaket.
Av de ursprungliga 26 olika byggnaderna återstår idag ett 20-tal: svin-, höns- och fårhus, ladugård/fähus, jordkällare, loge, stall och visthusbodar. Varje funktion hade ett eget hus.

Smedstorps ängar har en ovanligt rik flora. Du finner bl a backklöver, svinrot, femfingerört, sandarv, backsippa, vingviol och jungfrukammare. Att markanvändningen inte har ändrats särskilt mycket sedan början av 1700-talet kan man utläsa av den äldsta kartan som är från 1707. Smedstorp ingår i Natura 2000 och är ett av landets första kulturreservat.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-11

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen