Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Släkt- och hembygdsforskning

På biblioteket finns det möjlighet för Dig att både släktforska och forska i bygdens historia. Här finns en unik samling av litteratur om Ydrebygden, den så kallade lokalsamlingen. Här finns också mikrofilmsapparater för släktforskning.

I Ydrerummet finns en dator som endast är avsedd för släkt- och hembygdsforskning. I denna dator finns bl a den s k "sockenstatistiken" för Östergötlands socknar inlagd. Den omfattar församlingar som var verksamma 1749-1859. Med undantag för Horn, Hycklinge, Krokek och Malexander så finns alla Östergötlands församlingar med. Här kan Du bl a söka på Befolkningsstatistik, Statistik över Bruk och fabriker samt Ståndstabeller. Statistiken bygger på de uppgifter som Tabellverket tog in från församlingarna.

Datorn rymmer även ca 2 200 oidentifierade foton av August Christian Hultgren.
Till hemlån finns också de s k "ydrefilmerna" som spelades in på nitratbaserad film under åren 1920-1950. Dessa har - liksom bygdefilmer från Asby - överförts till video och DVD.. Är Du intresserad av dialekter så har biblioteket CD-skivor där ydrebor läser "Teodor i Snarap" på ydremål.


Senaste publiceringsdatum: 2017-01-11

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen