Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sommenbygd-Vätterstrand

I Sommenbygd-Vätterstrand samverkar kommunerna Aneby, Boxholm, Jönköping (församlingarna Visingsö, Gränna, Lekeryd, Skärstad/Ölmstad samt Hakarps landsbygd), Kinda, Tranås, Ydre och Ödeshög för att utveckla landsbygden.

Som ett led i arbetet erbjuds föreningar, organisationer, företag och privatpersoner att söka stöd till landsbygdsutvecklingsprojekt. Har ni en idé kring en aktivitet ni vill genomföra eller marknadsföra, om ni vill göra en förstudie, pröva en ny idé, investera i eller bygga någonting är ni välkomna med er ansökan.

I Sommenbygd-Vätterstrands lokala utvecklingsstrategi har vi antagit en vision som säger att Sommenbygd-Vätterstrand är en modern och tillgänglig landsbygd där vi lever ett hållbart klimatsmart liv. Följande områden vill vi arbeta med för att nå visionen:

  • Hållbar livskvalitet – där är fokus på individens hälsa, engagemang och kunskap
  • Lokala resurser – vi vill ta vara på lokala resurser för att utveckla nya produkter och tjänster
  • Modern landsbygd – vi vill bidra till service, infrastruktur och mångfald
  • Unga på landsbygden – vi vill att ungas engagemang, entreprenörskap och försörjningsmöjligheter ska öka.

Vi strävar efter ett trepartnerskap vilket innebär att vi vill att projekt som får finansiering från Sommenbygd-Vätterstrand är förankrade och genomförs i samverkan mellan olika parter: offentlig, privat och/eller ideell. Det betyder att flera parter hjälps åt att finansiera och genomföra projektet. Föreningen Sommenbygd-Vätterstrand står för en del av finansieringen och ni som genomför projektet står för en lika stor del, antingen genom eget arbete eller genom att bidra med pengar eller andra resurser.

I ett projekt kan ni söka max 40.000 kronor från Sommenbygd-Vätterstrand. I ansökan beskriver ni vad er egen insats består av. Er egen insats ska vara värd lika mycket som det belopp ni söker. En arbetstimme är värd 200 kronor.

I ansökan beskriver ni er idé, vilka ni är och hur ni kommer att arbeta. Ansökningarna som kommer in behandlas löpande och varje månad beslutar styrelsen för Sommenbygd-Vätterstrand vilka ansökningar som får stöd.

Projekt som hjälper till att uppfylla våra mål kan få stöd från Sommenbygd-Vätterstrand.

Ansökningshandlingar och mer information finns här.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen