Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Sova i naturen

Tälta kan du göra om du följer allemansrättens regelverk - “inte störa, inte förstöra” är en bra sammanfattande mening man brukar använda för att förstå innebörden av detta unika privilegium.

Längs östgötaleden finns det vindskydd som är fria att utnyttja

  • Två stycken på Torpön (Knuts skeppstad och Lomsviken),
  • Ett vid Brantefall mellan Rydsnäs och Österbymo
  • Ett i Ådala mellan Österbymo och Norra Vi.
  • Strax utanför kommungränsen, in i Kinda, men nära Smedstorps dubbelgård finns ett vid sjön Driern.
  • Norr om Torpön på Boxholms sidan finns ett vid Flanhult.
  • Boxholms skogar har ett vid Råssjön, Svinhult.

Hoppas du får en fin vistelse!