Gå till innehåll

Krisinformation

Sök

Allemansrätten - detta gäller när du vistas i naturen

Tack vare den svenska allemansrätten kan vi vistas i naturen i stort sett var vi vill. Det är en unik möjlighet, men det kräver också att vi respekterar vissa regler.

Huvudregeln är: "inte störa - inte förstöra".

Så fort du är ute i naturen använder du dig av allemansrätten. Det gäller oavsett om du promenerar, cyklar, paddlar, tältar, fikar eller plockar bär och svamp.

Alla som vistas i den svenska naturen har ett gemensamt ansvar för att följa de rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Du kan läsa mer om allemansrättens regler på Naturvårdsverkets hemsida.

Vandra och springa

Du får vandra och springa nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag.

 • Du får inte gå över någon annans tomt eller så nära hus att du stör de som bor där.
 • Du får inte gå på växande åkrar eller planteringar.
 • Allemansrätten gäller inte på golfbanor.

Läs mer

Cykla

Du får cykla både i naturen och på enskilda vägar, men tänk på följande.

 • Du får inte cykla över någon annans tomt eller planterade områden.
 • Undvik att cykla på mjuka stigar under vår och höst när det är blött i marken.
 • Unvik att cykla på berghällar, lavmarker och känsliga ängar.

Läs mer

Paddla, bada och åka båt

Allemansrätten gäller både på land och på vatten.

 • Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag.
 • Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt eller som är fågelskyddad.
 • Längre tids förtöjning kräver tillåtelse från markägaren.

Läs mer

Plocka blommor, bär och svamp

Du får gärna plocka vilda blommor, bär och svamp, men inte om de är fridlysta.

 • Du får inte hugga ner eller på annat sätt skada växande träd eller större buskar.
 • Vissa växter är fridlysta och får inte plockas alls. Läs på vad som gäller för respektive växt.

Läs mer

Tälta i naturen

Du får tälta något enstaka dygn i naturen, men tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

 • Du får inte tälta nära boningshus eller på använd betesmark.
 • Vissa kommuner har särskilda regler om camping i parker, idrottsområden och friluftsområden. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller.

Läs mer

Tända eld

Att tända en lägereld är stämningsfullt om det görs under rätt förhållanden.

 • Välja en plats för elden där det inte är risk att den sprider sig eller skadar mark. Du får inte elda direkt på berghäll.
 • Eldningsförbud kan råda vid torrt väder. Håll koll på länsstyrelsens och räddningstjänstens hemsida.
 • Släck NOGA efter dig.

Läs mer

Hundar i naturen

Tänk på detta när du har med dig hunden i naturen.

 • Året runt gäller att ha uppsikt på hunden så att den inte förföljer vilt.
 • Under tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund kopplad för att skydda däggdjur och fåglar som får ungar.
 • Hundar ska alltid vara kopplade i alla Sveriges nationalparker.

Läs mer

Fiska

Fiske ingår inte i allemansrätten (inte heller jakt).

 • Du får fiska fritt med fiskespö längs havskusten, men i de flesta insjöar behöver du köpa fiskekort av den som har fiskerätten. Det är ditt ansvar att ta reda på vad som gäller.
 • Det är förbjudet för fritidsfiskare att sälja fångst från havet.

Läs mer

Rida

Som ryttare behöver du visa extra stor hänsyn när du rider på annans mark.

 • Du får inte rida på tomtmark eller i områden där det är risk att skada marken.
 • Det är tillåtet att rida på enskild väg så länge vägen inte tar skada.
 • Ridning kan vara förbjuden på markerade motionsspår och skidspår.

Läs mer

Åka skidor

Skidåkning följer i stort sett samma regler som vandring, med några tillägg.

 • Det är tillåtet att gå eller åka skidor över åkermark som är hårt frusen eller snötäckt.
 • Golfbanor kan skadas även vintertid så där måste avspärrningar respekteras.
 • Avgifter för skidåkning kan förekomma på vissa anläggningar.

Läs mer

Klättra

Vissa moment i klättringen kräver att du visar extra hänsyn mot djur och natur.

 • Många naturliga klättermiljöer ligger där det finns känsliga och ovanliga djur- och växtarter. Se till att du har kunskap om hur du bäst skyddar naturen.
 • Undvik klippavsatser och skrevor där fåglar häckar på våren.

Läs mer

Skyddade områden

I skyddade områden, t.ex. nationalparker och naturreservat, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur.

 • Restriktionerna gäller såväl markägare som besökare och är unika för varje område.
 • Ofta finns gällande restriktioner uppsatta på skyltar vid ingången till ett skyddat område.

Läs mer