Gå till innehåll
Sök

Anders Hedner

Anders Hedner föddes 1801 i Vimmerby församling. Hans familj var fattig, men han lyckades ändå fullfölja sina studier och prästvigdes 1837.

1844 påbörjade han sin tjänst i Asby. Hans provpredikning lär ha varit så fantastisk att det sägs att folket på kyrkbacken efter predikan ska ha sagt " Den där sa vi ha och ingen ann".

Anders Hedner var en mycket lärd man, en stor naturälskare, en skicklig botanist men dock opraktisk.

Anders Hedner ska ha varit mycket omtyckt. Hans predikningar var välskrivna, noggrant utarbetade och enkla för folk att ta till sig. De var så populära att de gick i lån bland församlingsborna för att de ville läsa dem igen!

Gästfriheten i prästgården var stor och han hade tex Atterbom som gäst ett par gånger.

Matilda Hedner

Hon blev mer eller mer tvingad av sin far att ingå äktenskap med Hedner.

Mathildas systerdotters skildrar följande:

" Hon hade nämligen icke av fri vilja utan enligt tidens sed tvingad av sin viljestarke fader blivit sin mans hustru. Efter nätter av tårar och utan att våga framställa den bön, som skälvde på hennes läppar, där hon stod med handen på dörrlåset in till faderns rum, böjde sig den 18-åriga och gav sitt sedermera så trofast hållna ja åt den man, som i henne såg inkarnationen av alla kvinnliga fullkomligheter.

Lönen blev - som sagt - en djup och skön lycka, rikare än mången, som sprungit ur ungdomlig förälskelse."


Ett botaniskt verk skapades på 1800-talet i Asby

Vi ville förvalta och dela med oss av parken till allmänheten

Vill du läsa mer om makarna Hedner se nedan