Gå till innehåll
Sök

Smedstorps dubbelgård

Levande kulturhistoria. Det är inte bara husen i sig som gör Smedstorp i Norra Vi i Ydre kommun unikt. Smedstorp är en fyrkantsbyggd ålderdomlig gård omgiven av ett välbevarat kulturlandskap. Här finns ängar och hagar med många odlingsrösen, hamlade träd och trägärdesgårdar.

Gården består av ett komplex av byggnader uppdelat på två gårdar. "Fine gårn" - mangården - består av två sammanbyggda enkelstugor i två våningar. I det ena bor familjen Carlsson som brukat gården sedan åtta generationer och i det andra är en museidel inrymd. Fine gårn avdelas från fägårn med ett trästaket.

Av de ursprungliga 26 olika byggnaderna återstår idag ett 20-tal: svin-, höns- och fårhus, ladugård/fähus, jordkällare, loge, stall och visthusbodar. Varje funktion hade ett eget hus.

Smedstorps ängar har en ovanligt rik flora. Du finner bl a backklöver, svinrot, femfingerört, sandarv, backsippa, vingviol och jungfrulin.

Att markanvändningen inte har ändrats särskilt mycket sedan början av 1700-talet kan man utläsa av den äldsta kartan som är från 1707. Smedstorp ingår i Natura 2000 och är ett av landets första kulturreservat.

smedstorps dubbelgård
Ikon hus
Ikon av en platsmarkering