Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vattenverk och reningsverk

Det finns tio avloppsreningsanläggningar och nio vattenverk i Ydre. Det kommunala vattnet tas från grundvattentäkter, med ett undantag — i Rönnäs tas vattnet från sjön Sommen.Drygt 50 procent av Ydreborna är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet, det vill säga den del av befolkningen som bor i någon av tätorterna.Cirka 2000 Ydrebor bor i glesbygd och har enskilt vatten och avlopp.

Vattenverk på följande orter:
Österbymo, Rydsnäs Asby, Hestra, Norra Vi, Forsnäs, Kammarp,Rönnäs, Svinhult samt en tryckstegringsstation i Tullerum.

Avloppsverk på följande orter:
Österbymo, Rydsnäs, Asby, Hestra, Forsnäs, Kammarp, Ramfall, Rönnäs, Svinhult och Tullerum

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen