Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Är mitt avlopp Grönt, Gult eller Rött?

Testa ditt avlopp! Testa ditt avlopp!
Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

På "Avloppsguiden" kan du läsa om enskilda avlopp!

Testa ditt avlopp mha Avloppsguiden! Testa ditt avlopp mha Avloppsguiden!

På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns också information om enskilda avlopp!

På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns också mycket information om små avloppsanläggningar! På Havs- och Vattenmyndighetens hemsida finns också mycket information om små avloppsanläggningar!

Vägledningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
avloppsguidenchecklistaavlopp.pdf Pdf, 537.9 kB. 537.9 kB 2021-08-03 09.57
infoblad-10-drift-underhallsinstruktion.pdf Pdf, 137.4 kB. 137.4 kB 2021-07-30 17.07
infoblad-1-ansoker-ny-avloppsanlaggning.pdf Pdf, 172.2 kB. 172.2 kB 2021-07-30 16.53
infoblad-2-planera-avlopp.pdf Pdf, 282.7 kB. 282.7 kB 2021-07-30 16.53
infoblad-3-undersokning-mark-grundvattenniva.pdf Pdf, 939.9 kB. 939.9 kB 2021-07-30 16.54
infoblad-4-grundvattenror.pdf Pdf, 425.2 kB. 425.2 kB 2021-07-30 16.54
infoblad-5-skydd-dricksvatten.pdf Pdf, 915.9 kB. 915.9 kB 2021-07-30 16.54
infoblad-6-bestamning-gvdim.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-07-30 16.54
infoblad-7-bestamning-gv-stromningsriktning-lutning.pdf Pdf, 343.8 kB. 343.8 kB 2021-07-30 16.54
infoblad-8-situationsplan.pdf Pdf, 229.6 kB. 229.6 kB 2021-07-30 16.54
infoblad-9-profilritning.pdf Pdf, 566.4 kB. 566.4 kB 2021-07-30 16.54
Senaste publiceringsdatum: 2021-08-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen