Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vinterväghållning

Vad är vinterväghållning och vem har ansvaret?
Med vinterväghållning menas halkbekämpning och snöröjning av gator och vägar under vinterperioden. Kommunen ansvarar för snöröjningen på de kommunala gatorna och vägarna medan Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar. Enkelt förklarat ansvarar kommunen för de gator som har namn till exempel Österbyvägen medan Trafikverket bär ansvaret för de vägar som har nummer som länsvägarna 131 och 134.
Vinterväghållningen omfattar även trottoarer, gång-och cykelvägar som också ska snöröjas och halkbekämpas.

Vem sköter vinterväghållningen och när startar snöröjningen?
Kommunen sköter delvis vinterväghållningen med vår egen personal men anlitar också lokala entreprenörer. Personal och entreprenörer har stor frihet under ansvar att sköta sina åtaganden. Dock finns det vissa regler och riktlinjer som ska följas. Snödjupet ska vara minst sju centimeter för att snöröjningen ska starta. Man bör tänka på att vädret kan vara mycket lokalt och att snödjupet kan variera på olika platser i kommunen. Därför kan det ske snöröjning i en ort i kommunen medan en annan ort inte har tillräckligt snödjup för att snöröjningen ska starta. Halkbekämpning sker vid behov.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om vinterväghållningen?
Kommunen besvarar frågor om vinterväghållningen för de kommunala vägarna via växeln tel 0381 66 12 00
För frågor om läns-och riksvägar hänvisar vi till Trafikverket tel 0771 921 921.
Ni kan läsa Trafikverkets information här
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Vintervaghallning/

Senaste publiceringsdatum: 2020-02-26

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen