Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samhällsplanering

Kommunen har ansvar för den fysiska planeringen inom kommunen inom det begreppet inryms samhällsplanering vilket innebär att kommunen planerar i samråd med kommuninvånarna, myndigheter och andra intressenter och beslutar om samhällets utformning. Det finns olika typer av planer i en kommun; översiktsplan, fördjupad översiktsplan, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser. Här kommer du kunna läsa mer om kommunens arbete med de olika planerna.

Senaste publiceringsdatum: 2022-04-28

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen