Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning 2 timmar

Kursdeltagaren skall bli medveten om riskerna vid en brand, hur han/hon kan förebygga brands uppkomst och vikten av en snabb och säker utrymning. Vidare skall han/hon kunna släcka brand i kläder genom praktiska övningar och bli väl förtrogen med den brandsläckningsutrustning som finns på arbetsplatsen.

Hjärtlungräddning HLR 2 timmar

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering samt känna till hur en hjärtstartare används. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Hjärtlungräddning barn HLR 2 timmar

Deltagaren ska efter genomförd utbildning säkert kunna konstatera andnings- och hjärtstopp samt korrekt kunna genomföra Hjärt- lungräddning och alarmering samt känna till hur en hjärtstartare används för barn. Efter genomförd och godkänd utbildning utfärdas ett kompetensbevis.

Därutöver förmedlar vi andra utbildningar till utbildningsansvarig i Räddningstjänsten, Tranås.

Frågor och bokning


Kontaktperson

Platschef
Jonny Thuresson
Telefon: 0381-66 12 48
E-post: jonny.thuresson@ydre.se

 

Senaste publiceringsdatum: 2022-03-23

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen