Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tips och information

Här kan du läsa olika tips och råd om hur du kan göra det säkert omkring dig. Det finns många enkla tips att följa för att inte olyckan skall vara framme. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut flera olika häften som du kan läsa.

Broschyrerna finns i till vänster under Blanketter och Dokument.

Grilla säkert

Att grilla är en självklar del av sommaren men för cirka 500 personer varje år slutar grillningen med ett besök på en akutmottagning. Här får du enkla tips och råd för en lyckad och säker grillkväll utan skador och tråkigheter.

Du är själv ansvarig så att det inte är någon risk för brand eller brandspridning när du grillar.

Ta reda på om det råder eldningsförbud
Om det är eldningsförbud får man bara grilla på säkra grillplatser (iordningställda grillplatser som cementrör med grillgaller eller liknande) under förutsättning att man har tillgång till släckutrustning. En engångsgrill är inte en säker grillplats. Information om eldningsförbud uppdateras kontinuerligt på Ydre kommuns hemsida.

Se till att grillen är ordentligt släckt när du är klar. Hemma i din egen trädgård är det fortfarande tillåtet att grilla med en vanlig hushållsgrill även om eldningsförbud råder men precis som alltid så är du ansvarig för att grilla på ett säkert sätt.

Kolgrill
Välj en säker plats utomhus. Det är viktigt att placera grillen så att inget i närheten kan börja brinna, att den står stabilt och inte kan välta. Ställ den inte nära husväggen. Använd grillkol eller briketter som är avsedda för grillning. Om du använder tändvätska för att tända grillen så följ bruksanvisningen på flaskan, använd aldrig andra brännbara vätskor exempelvis T-röd. Vid användning av andra brännbara vätskor än tändvätska finns det risk för stora flammor eller till och med explosion. Tänd en tändsticka som du kastar på grillkolen eller briketterna.

Aska och glödrester
När du grillat färdigt så se till att ta hand om aska och glödrester så att de inte orsakar en brand. Antingen så kan du släcka det som är kvar noga med vatten eller så kan du lägga på locket och låta den stå på ett säkert ställe utomhus. Släng aldrig rester av osläckt aska i soporna, trädgården eller liknande. Det kan finnas glödrester kvar i askan i flera dagar efter man grillat färdigt. Varje år sker bränder som orsakats av glödrester som inte släckts ordentligt.

Engångsgrill
Engångsgrillar blir väldigt varma undertill och kan lätt starta en brand om de placeras i torrt gräs, på träbänkar och bord eller liknande. Ställ den inte direkt på en klipphäll eftersom värmen kan göra att hällen skadas. Ta med dig vatten så du kan släcka den och se till så att den är helt släckt innan du lämnar den på anvisad plats. På vissa ställen finns det speciella sopkärl avsedda för engångsgrillar.

Senaste publiceringsdatum: 2021-05-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen