Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enskilda avlopp

Utanför tätbebyggelse saknas det oftast möjlighet att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Detta medför att reningen av avloppsvattnet måste lösas enskilt. Den vanligaste lösningen för enskilt avlopp idag är slamavskiljare (vanligtvis en trekammarbrunn) i kombination med en infiltrationsanläggning. Själva slamavskiljaren är endast ett försteg i reningsprocessen och dess syfte är att avlägsna större partiklar så att efterföljande reningssteg inte sätts igen och förlorar sin funktion. Den egentliga reningen av avloppsvattnet sker i marken under infiltrationen genom bakteriell nedbrytning och kemisk fastläggning. 

När behövs tillstånd/anmälan?

Beroende på vilken typ av avloppsanordning som du har tänkt att anlägga krävs det tillstånd eller en anmälan. Tänk på att söka tillstånd/anmäla i god tid innan det är dags att anlägga avloppet.

Tillstånd
Enligt 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas. Det krävs även tillstånd för att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning som tidigare inte haft någon vattentoalett ansluten.

Anmälan
När enbart BDT-vatten (avloppsvatten från bad, disk och tvätt) ska anslutas till en avloppsanordning ska en anmälan göras enligt 13 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Vidare fordras även en anmälan vid ändring av befintlig avloppsanordning, om ändringen innebär att avloppsvattnets mängd eller sammansättning ändras väsentligt.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen