Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att se till att den yttre miljön inte skadas eller försämras. Ydre kommun erbjuder rådgivning och kontrollerar att både företag och privatpersoner följer reglerna i Miljöbalken och annan miljölagstiftning. Miljöskyddsarbetet utförs bl.a. genom tillsyn och prövning enligt Miljöbalken samt Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål. Du kan höra av dig till kommunens miljökontor med frågor avseende tillstånd och regler med anknytning till miljön eller om du vill anmäla risker i miljön (såsom exempelvis ett misstänkt miljöbrott).

Senaste publiceringsdatum: 2021-05-12

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen