Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Allmänna och offentliga lokaler

För den som avser att driva eller arrangera en verksamhet dit allmänheten har tillträde och vistas mer än tillfälligt gäller särskilda regler. För att människors hälsa eller miljön inte ska ta skada har kommunen ett ansvar att pröva anmälningar från sådana verksamheter samt att bedriva regelbunden tillsyn. Det är viktigt att lokalen som man valt för verksamheten är ändamålsenlig och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller planering, utformning och val av material samt utrustning. Nedan följer en uppräkning av de verksamheter som är anmälningspliktiga respektive de som registreras hos myndigheten för att tillsyn ska kunna bedrivas.

Offentliga lokaler

Enligt miljöbalken ska särskild uppmärksamhet ägnas åt offentliga lokaler för att undvika risker för olägenheter för människors hälsa eller för miljön i dessa. Miljö- och byggnämnden har tillsyn över offentliga lokaler. Exempel på offentliga lokaler är skolor, förskolor, vårdlokaler, samlingslokaler, hotell, pensionat, vandrarhem, idrottsanläggningar och badanläggningar.

Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen