Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Egenkontroll

Den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för miljön eller människors hälsa, ska kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar (26 kap. 19 § Miljöbalken (1998:808)).

Tillstånds - eller anmälningspliktiga verksamheter
För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga gäller även Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. För denna typ av verksamhet krävs en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret. Detta gäller frågor som berör verksamheten enligt miljöbalken, föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken samt enligt domar och beslut rörande verksamhetens drift och kontroll.

Verksamhetsutövaren ska också ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning mm. för drift och kontroll. Rutinerna och resultaten av den fortlöpande kontrollen ska dokumenteras. Vidare ska verksamhetsutövaren fortlöpande och systematiskt undersöka och kontrollera riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Även denna kontroll ska dokumenteras.

Slutligen ska verksamhetsutövaren förteckna de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen