Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Taxor och avgifter

Finansieringen av Miljökontorets arbete med ärenden rörande miljöbalken och livsmedelslagen sker till stor del genom avgifter enligt av kommunfullmäktige beslutade taxor. De som är avgiftsskyldiga är de företag, föreningar, privatpersoner m.fl. som bedriver eller ämnar bedriva verksamhet som berörs av miljöbalkens och livsmedelslagens rättsregler och som faller under kommunalt tillsynsansvar.

Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen