Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rivning av byggnader och installationer

Vid rivning av byggnader och installationer uppkommer ett rivningsavfall som ska hanteras på bästa sätt beroende på vilken typ av avfall som uppstår. En del avfall kan återanvändas i konstruktionsändamål (såsom betong- och stenstrukturer), medan andra kan materialåtervinnas (t.ex. metaller). Det avfall som inte kan vare sig återanvändas eller materialåtervinnas kan ibland energi-återvinnas istället (exempelvis träavfall). Vid de flesta rivningar uppkommer även någon form av farligt avfall som måste tas omhand på särskilda anläggningar anpassade för dessa.

För att få återanvända ett avfall, såsom exempelvis betong, tegel eller sten, krävs tillstånd alternativt anmälan enligt 9 kap § 6 Miljöbalken (1998:808).

Senaste publiceringsdatum: 2019-01-29

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen