Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Oljeavskiljare

En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och/eller slam ska enligt miljöbalken se till att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill- eller dagvatten. Ett sådant vatten kan uppkomma i en mängd olika verksamheter såsom verkstäder, biltvättar, tankställen, uppställningsplatser för fordon, garage etc. Den vanligaste tekniken för att avskilja föroreningar i spillvatten är att installera en slam-/oljeavskiljare.

Det är kommunens huvudman för VA-frågor som avgör om du som verksamhetsutövare får släppa avloppsvatten från verksamhet till kommunalt spillvattennät. Huvudmannen avgör även vilken kvalitet vattnet som du får släppa till kommunalt spillvattennät ska ha och om rening krävs innan påkoppling.

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen