Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lantbruk

Med lantbruk menas verksamheter som exempelvis producerar kött, mjölk, ägg, spannmål, foder till djur eller råvaror till industrier. Även viss produktion av energiråvaror räknas hit.

Tillsyn av lantbruk

De regler som gäller för verksamheter med lantbruk finns framför allt i miljöbalken. Miljö- och hälsoskyddsenheten utövar tillsyn för att se till att verksamheter följer de lagar och regler som gäller. Det är storleken på lantbruket som avgör hur ofta vi gör tillsyn. Stora lantbruk besöks varje år och mindre lantbruk besöks mer sällan. Besöken anpassas efter verksamheten. Förutom att kontrollera att lagstiftningen följs så tittar vi på hur man arbetar för att minska verksamhetens påverkan på människor och miljön.

Exempel på vad som kontrolleras:

  • lagring och spridning av stallgödsel
  • hantering av kemiska växtskyddsmedel
  • egenkontroll
Senaste publiceringsdatum: 2022-05-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen