Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kemikalier

Regler för kemikalier

Regler för kemikalier hittar du i miljöbalken (1998:808) och i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Enligt de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken, ska du som driver en verksamhet skaffa dig den kunskap som krävs för att veta vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa och på miljön. Du ska även skaffa dig kunskap om hur du kan motverka den negativa påverkan din verksamhet kan ha. Om de kemiska produkter du använder innebär risker för människors hälsa eller miljön, ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ.

Sveriges riksdag har även beslutat om 16 miljökvalitetsmål, varav ett rör kemikalieanvändningen i samhället. Du kan få mer information om målet Giftfri miljö på Miljömålsportalen.

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen