Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djur och djurhållning

Djurskyddet har kommunen inte längre tillsynsansvaret för, då detta 2009-01-01 övergick till Länsstyrelsen.
För mer information besök följande länk: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/djur/skotsel-av-djur.html

Kommunen bedriver däremot fortfarande miljöskyddstillsyn på lantbruk samt hälsoskyddstillsyn när det gäller olägenheter för människors hälsa eller miljö på grund av djurhållning.

Sällskapsdjur

Ibland kan sällskapsdjur som rör sig i bebyggelse upplevas som störande för närboende, exempelvis katter som förorenar sandlådor och rabatter eller hundar som skäller. Om du upplever att du blir störd av djur vid din bostad ska du i första hand prata med djurägaren. För att störningen ska vara en olägenhet för människors hälsa, ska den inte vara ringa eller helt tillfällig. Om djurägaren inte löser problemet kan kontakt tas med Miljökontoret.

Tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan

För att minska risken för störning måste man ha tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan.
Enligt 6 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Ydre kommun, krävs tillstånd inom detaljplanelagt område för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • orm
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-09

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen