Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö, hälsa och livsmedel

Miljökontoret ansvarar för att kontrollera att rådande lagstiftning följs inom bl.a. områdena miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. Detta görs genom prövning av nya verksamheter och kontinuerlig tillsyn av befintliga verksamheter. Det omfattar exempelvis miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, täktverksamhet, avfalls- och avloppshantering, kemiska produkter och övrigt sådant som kan innebära en olägenhet för människors hälsa och miljö.

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen