Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vedeldning

Vid vedeldning bildas hälsofarliga ämnen som ger negativa effekter på andningsvägarna. Rökutsläpp från vedeldning kan därför orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Utsläppen av sot, tjära och irriterande luftföroreningar ökar vid dålig förbränning vilket sker när lufttillförseln är otillräcklig.

Elda på rätt sätt

Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas. Använd endast torr ved. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar. Det är förbjudet att elda med avfall samt impregnerat eller målat virke.

Nedan följer några råd kring vedeldning:

  • Pyrelda inte, se till att lufttillförseln är tillräcklig.
  • Se till att ha en ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
  • Utsläppen minskar vid många små inlägg jämfört med ett stort inlägg av ved.
  • Kontrollera om du har en god förbränning, röken ska vara vit till nästan genomskinlig. Vid ofullständig förbränning är röken ur skorstenen svart och luktar kraftigt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära.
  • Ta hänsyn till dina grannar. Vid eventuella klagomål från närboende kan Myndighetsnämnden Byggnation och Miljö besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken.
  • Eldning ska ske på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Senaste publiceringsdatum: 2018-03-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen