Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sotning

Den traditionella sotningen är uppdelad i två olika delar - rengöring och brandskyddskontroll. En fastighetsägare får (efter medgivande av kommunen) själv utföra eller låta någon annan behörig utföra rengöringen om detta kan ske på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt. Brandskyddskontrollen får däremot bara utföras av kommunen eller av någon som enligt avtal fått uppdraget av kommunen. Kommunen beslutar med vilka intervall (frister) rengöring ska ske. Räddningsverket beslutar med vilka intervall brandskyddskontrollen ska ske. När kommunen respektive Räddningsverket fastställer intervall (frister) för rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll tar man hänsyn till en mängd faktorer: sotbildning, bränsle, typ av anläggning, klimatförhållanden och bebyggelsestruktur.

Att få sota själv
Man kan ansöka om att få rengöra (sota) på egen hand. Det är kommunen som ger medgivande till fastighetsägaren att sota. Vid rengöring (sotning) på egen fastighet gäller att den sökande:

  • har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring
  • har fysisk förmåga att arbeta på tak
  • har erforderliga redskap för rengöring
  • förbinder sig att följa rengöringsfrister samt dokumentera rengöringen. Dokumentation ska på begäran visas upp för kommunen.
  • Den person som ska utföra rengöring (sotning) på annans fastighet bör ha lägst skorstensfejarutbildning.

Vi sotar i Ydre:
Kinda Sotning- och ventilationsservice AB
Tillförordnad skorstensfejarmästare Erik Berg
Grönedegatan 4,
590 37 Kisa

Mobiltelefon: 070-690 01 63
Kontor: 0494-108 72 Telefontid måndag till fredag kl. 08:00-10:00

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-05

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen