Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 - granskning

Under granskningstiden 6 april till 7 maj finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och på biblioteket i Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 7 maj 2021 till
Ydre kommun,
Kommunkontoret,
573 74 Ydre

Frågor besvaras av
Viktor Ljungström, Planarkitekt Metria AB, 010-121 87 72
Simon Dyyk, byggnadsinspektör Ydre kommun, 072-453 91 51

Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.
Plankarta Pdf, 1.7 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 399.7 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 167.8 kB.
Naturvårdsinventering Pdf, 1.4 MB.
Skötselplan Pdf, 4.3 MB.
Underrättelse Pdf, 111.6 kB.
Undersökning Pdf, 167.8 kB.

Senaste publiceringsdatum: 2021-04-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen