Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan för Rydsnäs 1:87 och del av Rydsnäs 1:24 - granskning

Under granskningstiden 6 april till 7 maj finns detaljplanen tillgänglig på kommunkontoret och på biblioteket i Österbymo.

Skriftliga synpunkter på förslaget ska ha inkommit senast den 7 maj 2021 till
Ydre kommun,
Kommunkontoret,
573 74 Ydre

Frågor besvaras av
Viktor Ljungström, Planarkitekt Metria AB, 010-121 87 72
Simon Dyyk, byggnadsinspektör Ydre kommun, 072-453 91 51

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
SamrådsredogörelsePDF
MiljökonsekvensbeskrivningPDF
NaturvårdsinventeringPDF
SkötselplanPDF
UnderrättelsePDF
UndersökningPDF

Senaste publiceringsdatum: 2021-04-07

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen