Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Frågor & Svar om bygglov

När behövs bygglov?

Följande åtgärder kräver bygglov:

  • Nybyggnad och tillbyggnad.
  • Yttre ändringar av en byggnad, till exempel byta kulör på fasaden eller ändra fasad- eller takmaterial (för en- och tvåbostadshus finns undantag).
  • Ändra användningssätt av en byggnad, till exempel inreda ett garage till bostad eller omvandla en bostad till kontor.
  • Inreda ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden.

Du behöver även bygglov för att uppföra, ändra eller flytta vissa anläggningar, till exempel:

  • murar och plank
  • skyltar
  • upplag och materialgårdar
  • fasta cisterner eller motsvarande
  • idrottsplatser, småbåtshamnar, friluftsbad, golfbanor och vissa vindkraftverk
  • radio- och telemaster samt torn.

För åtgärder utanför detaljplanerat område och till en och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns vissa undantag från bygglovsplikt. I vissa fall behövs en anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd istället för ett bygglov. Om du är osäker på vad din åtgärd kräver kan du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information.

Mer information kring bygglovsplikt hittar du på Boverket.

Hur lång tid tar det?

Det kan ta upp till tio veckor innan du får beslut om bygglov. Efter att du fått beslutet måste du i normalfallet vänta fyra veckor innan du får börja bygga. Du måste också få startbesked från bygg- och miljönämnden. Lämna därför in ansökan i god tid och var noga med att ansökan är komplett och att ritningarna lever upp till kraven.

När du har fått bygglov måste du börja bygga inom två år och vara färdig med bygget inom fem år.

Måste jag alltid ha en kontrollansvarig och en kontrollplan?

I vissa fall av ärenden behöver du en certifierad kontrollansvarig. Bedömningen om kontrollansvarig bedöms utifrån åtgärdens omfattning och komplexitet. Alla åtgärder kräver en kontrollplan som skall finnas innan startbesked kan meddelas.

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga

Kontakt bygglovsfrågor:

Telefontid 13.30-15.00 på tisdagar, onsdagar och torsdagar
Bygglovshandläggare Simon Dyyk

telefon: 0381-66 12 33
e-post: bygg@ydre.se

Senaste publiceringsdatum: 2022-05-06

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen