Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rivningslov och rivningsanmälan

Rivningslov


Rivningslov behövs för att riva byggnader inom detalj-planelagt område. Rivningen kan omfatta hela byggnaden eller del av den. De flesta rivningar, även ute på landet, kräver att rivningsanmälan inlämnas. Rivningslov och rivningsanmälan finner du i blanketten för ansökan om bygglov i rutan Blanketter och dokument härintill.

Kontrollplan

  
Kontrollplanen ska beskriva projektets art och omfattning, hur arbetet avses bedrivas, skyddsinsatser mot damm och buller, omhändertagande, materialinventeringar med identifiering av farligt avfall, varsamhetsåtgärder, avstängning av el, vatten och värme, återställning av mark etc. och syftar till ett genomförande som inte skadar besparingsvärd egendom, omgivning och miljö.

Kontrollansvarig


kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen följs och med särskild uppmärksamhet på hanteringen av farligt och miljöskadligt avfall. Kontrollansvarig ska vara certifierad. Närvaroplikt vid kontroller och besiktningar föreligger.
Senaste publiceringsdatum: 2014-04-24

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen