Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asby Udde

Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening har beviljats bredbandsstöd. Den 20 november 2019 mottog föreningen ett beslut från Länsstyrelsen i Östergötland. Föreningen beviljas stöd till 60 % av bidragsberättigade byggkostnader eller högst 19 208 700 kr. Stödet kommer från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Det är Bredband Asby Udde Ekonomisk Förening som sökt och fått stödet. Föreningen kommer vara byggherre och ägare av nätet under byggnationen.

Projekteringsarbete pågår och grävarbete kommer starta under hösten 2020.

Mer information finns på https://www.bredband-au.se/

Senaste publiceringsdatum: 2020-08-10

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen