Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

Anslutningsavgiften till Ydre kommuns fibernät är 15 000 kr


Vad ingår alltid i anslutningsavgiften

  • Allt material som behövs för en passiv fiberansluting. Ydre kommun använder bara material och teknik av hög kvalitet och bygger sina nät enligt normerna i Robusta Nät.
  • Blåsning och svetsning av fiber till fastigheten. Fibern dras in i fastigheten och ett fiberuttag med en fibertråd monteras på en lämplig plats inomhus.
  • Inmätning och dokumentation. Det nedgrävda nätets position mäts in så att man i framtiden kan göra exakta utsättningar när det av olika anledningar ska grävas i marken. En fullständig dokumentation av varje anslutning görs så att man enkelt kan se vilka fibertrådar som ansluter respektive fastighet.
  • Framtida underhåll av nätet. När en anslutning görs skrivs markupplåtelseavtal som gör att Ydre kommun äger fibernätet fram till husväggen. Därmed har Ydre kommun ett ansvar att felsöka och reparera alla fel som uppstår i nätet.
  • Fr o m 2021 installeras även aktiv utrusning (mediaomvandlare) i samband med fiberinstallationen.

Vad kan ingå i anslutningsavgiften 

  • Grävning och förläggningsarbete. Grundregeln är att grävning och förläggningsarbete inte ingår i anslutningsavgiften. I tätorterna kommer Ydre kommun genomföra arbete för att med samlad kraft bygga ut fibernätet. I samband med sådana projekt eller samlade återetableringar kommer grävning och förläggningsarbete ingå i anslutningsavgiften. På landsbygden kommer det förhoppningsvis genomföras projekt där bredbandsstöd beviljats. I sådana projekt kan all grävning och förläggning ingå.

Vad ingår inte i anslutningsavgiften

  • Installationer efter anslutningspunkten (fiberuttaget). Fastighetsägaren får själv bekosta installation av trådbundna eller trådlösa nätverk som behövs eller önskas i fastigheten.
Senaste publiceringsdatum: 2021-11-18

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen