Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Avgifter

Anslutningsavgiften till Ydre kommuns fibernät är 23 000 kr

Att ansluta en byggnad till fibernätet medför en anslutningsavgift (engångsavgift). Avgiften gäller anslutning som görs i befintligt och redan utbyggt nät, en så kallad efteranslutning.

Vad ingår alltid i anslutningsavgiften

  • Allt material som behövs för en passiv fiberansluting. Ydre kommun använder bara material och teknik av hög kvalitet och bygger sina nät enligt normerna i Robusta Nät.
  • Blåsning och svetsning av fiber till fastigheten. Fibern dras in i fastigheten och ett fiberuttag med en fibertråd monteras på en lämplig plats inomhus.
  • Inmätning och dokumentation. Det nedgrävda nätets position mäts in så att man i framtiden kan göra exakta utsättningar när det av olika anledningar ska grävas i marken. En fullständig dokumentation av varje anslutning görs så att man enkelt kan se vilka fibertrådar som ansluter respektive fastighet.
  • Framtida underhåll av nätet. När en anslutning görs skrivs markupplåtelseavtal som gör att Ydre kommun äger fibernätet fram till husväggen. Därmed har Ydre kommun ett ansvar att felsöka och reparera alla fel som uppstår i nätet.
  • Fr o m 2021 installeras även aktiv utrustning (mediaomvandlare) i samband med fiberinstallationen.

Vad kan ingå i anslutningsavgiften 

  • Grävning och förläggningsarbete. Grundregeln är att grävning och förläggningsarbete inte ingår i anslutningsavgiften. Det kan dock komma att ingå i särskilda projekt eller i samlade efteranslutningar då kommunen genomför arbete i tätorterna för att med samlad kraft bygga ut fibernätet. På landsbygden kommer det förhoppningsvis genomföras projekt där bredbandsstöd beviljats. I sådana projekt kan all grävning och förläggning ingå.

Vad ingår inte i anslutningsavgiften

  • Installationer efter anslutningspunkten (fiberuttaget). Fastighetsägaren får själv bekosta installation av trådbundna eller trådlösa nätverk som behövs eller önskas i fastigheten.
  • Det ingår inte ett abonnemang på bredband/TV/telefon. Tjänster och abonnemang väljer och betalar den enskilde själv.

Särskild anslutningsavgift i utbyggnadsprojekt

  • Vid utbyggnad av fibernätet fastställs en anslutningsavgift för varje enskilt projekt.


Senaste publiceringsdatum: 2022-05-03

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen