Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredband

2021-09-16

Bredband och internettjänster i Ydre

Ydre kommuns engagemang för bredbandsnät och vilka tjänster som ska erbjudas i nätet har förändrats det senaste året. Här ges en kort beskrivning.

  1. Det fysiska bredbandsnätet – fibernätet.

Nätet ägs av Ydre kommun. Kommunalförbundet Itsam har fått kommunens uppdrag att administrera, driva och underhålla det fysiska nätet – alltså se till att nätet fysiskt fungerar.

  1. Anslutning till bredbandsnätet

Anslutning av en fastighet till bredbandsnätet sker efter ansökan och en överenskommelse om det. Här finns detaljerad information om hur man gör:

https://www.ydre.se/byggabomiljo/bredband/anslutning.4.5c7a970114e3dd455b9146d8.html

  1. Kommunikationsoperatör

För att en tjänsteleverantör eller annan ska kunna använda nätet för att till exempel sälja internet- TV-tjänster eller telefonitjänster så finns det en kommunikationsoperatör som ansvarar för att det finns teknik som gör att nätet kan användas.

Kommunikationsoperatör i Ydre är VÖKBY Bredband AB som nu har ingått ett nära samarbete med Linköping kommuns bolag Utsikt Bredband AB.

Kommunikationsoperatören har på sin hemsida, vokby.stadsnatsportalen.se vilka företag som säljer tjänster via nätet i Ydre kommun.

  1. Tjänsteleverantörer - tjänster i nätet

Det kommunala bolaget VÖKBY Bredband AB sålde tidigare – förutom att vara kommunikations-operatör - egna internet- TV och telefonitjänster. Detta har avvecklats och denna del har sålts till Sappa AB.

De som tidigare köpte tjänster av VÖKBY Bredband AB har alltså fått Sappa AB som ny leverantör av internet, TV eller telefoni men har nu även möjlighet att välja annan leverantör.

De tjänsteoperatörer som finns att välja på finns listade på hemsidan www.vokby.se under rubriken ”Tjänster och priser”.

Frågor om Ydre kommuns bredbandsnät handläggs av Glenn Gustafsson som nås via glenn.gustafsson@ydre.se eller via telefon 0381-66 12 29

 

2020-10-27

Ägande och drift
Ydre Kommun äger ett bredbandsnät inom kommunen. Nätet är sammankopplat med grannkommunernas bredbandsnät. Kommunalförbundet ITSAM bygger ut nätet på kommunens uppdrag, ansluter nya kunder samt sköter drift och förvaltning av nätet.


Bredbandsnätet består av stamnät som sammanbinder orter och anslutningspunkter samt av accessnät som ansluter abonnenterna. Nätet har byggts med kommunala, statliga och EU-medel samt anslutningsavgifter. Utbyggnad, underhåll och drift av nätet ska bekostas av anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter.

Alla fastigheter som finns i närheten av befintligt nät kan ansluta sig. Hur man gör för att ansluta sig och vad det kostar kan man läsa om under "Anslutning" och "Avgifter".

Ydre kommun har i sitt IT-infrastrukturprogram högt ställda mål som överensstämmer med de nationella målen om att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020.

Frågor om Ydre kommuns bredbandsnät handläggs av Glenn Gustafsson som nås via glenn.gustafsson@ydre.se eller via telefon 0381-66 12 29

 

Senaste publiceringsdatum: 2021-09-16

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen