Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bredband

2022-04-26

Beställ anslutning i projektet Österbymo-Svinhult, senast 2022-08-01

Läs mer

Kontaktuppgifter

Frågor om Ydre kommuns bredbandsnät handläggs av
Glenn Gustafsson, e-post glenn.gustafsson@ydre.se, telefon 0381-66 12 29
Ellinor Färg, e-post: ellinor.farg@ydre.se, telefon: 0381-66 11 04


2021-09-16

Bredband och internettjänster i Ydre

Ydre kommuns engagemang för bredbandsnät och vilka tjänster som ska erbjudas i nätet har förändrats det senaste året. Här ges en kort beskrivning.

 1. Det fysiska bredbandsnätet – fibernätet
  Nätet ägs av Ydre kommun. Kommunalförbundet Itsam har fått kommunens uppdrag att administrera, driva och underhålla det fysiska nätet – alltså se till att nätet fysiskt fungerar.

 2. Anslutning till bredbandsnätet
  Anslutning av en fastighet till bredbandsnätet sker efter ansökan/beställning från fastighetsägaren.

 3. Kommunikationsoperatör
  Kommunikationsoperatör i Ydre är det kommunala bolaget VÖKBY Bredband AB. Kommunikationsoperatören ansvarar för att det finns teknik som gör att nätet tänds och att det går att skicka information på nätet. Kommunikationsoperatören sluter avtal med ett antal tjänsteleverantörer som erbjuder bredbandstjänster till kunder.
 4. Tjänsteleverantörer
  Bredbandstjänster som till exempel bredband, TV och telefoni beställs via vokby.stadsnatsportalen.se eller direkt hos en tjänsteleverantör. Välj de tjänster som passar dig bäst. Det går att kombinera olika tjänster från olika tjänsteleverantörer.

2020-10-27

Ägande och drift

Ydre Kommun äger ett bredbandsnät inom kommunen. Nätet är sammankopplat med grannkommunernas bredbandsnät. Kommunalförbundet ITSAM bygger ut nätet på kommunens uppdrag, ansluter nya kunder samt sköter drift och förvaltning av nätet.

Bredbandsnätet består av stamnät som sammanbinder orter och anslutningspunkter samt av accessnät som ansluter abonnenterna. Nätet har byggts med kommunala, statliga och EU-medel samt anslutningsavgifter. Utbyggnad, underhåll och drift av nätet ska bekostas av anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter.

Alla fastigheter som finns i närheten av befintligt nät kan ansluta sig. Hur man gör för att ansluta sig och vad det kostar kan man läsa om under "Anslutning" och "Avgifter".

Senaste publiceringsdatum: 2022-06-22

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen