Hem

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av sin bostad. Bidraget lämnas till skälig kostnad för åtgärder som är nödvändiga för att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.
De åtgärder som bidrag söks för ska vara nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. I samband med att bidrag söks ska behovet av de olika anpassningsåtgärderna styrkas genom intyg av en arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig.

Vem kan få bidrag?
Bostadsanpassning lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som har en sådan bostad med hyres- eller bostadsrätt. Bostadsanpassningsbidraget söks hos kommunen där bostaden finns.

Hur ansöker man?
Det är kommunen som ska pröva ansökan och det är kommunen som står för kostnaden för bidragen. Kommunen tar fram förslag på lämplig lösning i samråd med den sökande, arbetsterapeut och entreprenör. I vissa fall kan återställning av den utförda anpassningen vara aktuell. Bidrag för detta kan då sökas hos kommunen.
I Ydre utreds ansökan om bostadsanpassning av tekniska kontoret  och kommunens arbetsterapeut

Hur kan man anpassa bostaden?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till den bostad som ska anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Exempel på åtgärder:

  • badrumsanpassning
  • borttagning av trösklar
  • breddning av dörrar
  • räcken och ledstänger
  • ramper
Senaste publiceringsdatum: 2020-10-27

Adress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Telefon: 0381-66 12 00
E-post: ydre.kommun@ydre.se

Organisationsnummer: 212000-0381
Faktureringsadress: Ydre kommun, Torget 4, 573 74 Ydre
Om webbplatsen